En annan bra källa är Tallinns officiella Turistwebbplats. Det vore dumt att återge allt de har framställt, så här kommer ett utdrag.

”Tallins gamla stads unika värde ligger först och främst i den välbevarade helheten av dess medeltida miljö och struktur, vilka annars gått förlorade i de flesta Nordeuropeiska huvudstäder. Sedan 1997 är gamla staden i Tallinn upptagen på UNESCO’s världsarvslista.

Dess mäktiga försvarskonstruktioner har skyddat Tallinn från stora krigsskadoroch avsaknaden av träbyggnader har skyddat den från bränder. Sist men inte minst är det viktigt att Tallinn inte har utsatts för omfattande ombyggnad i moderniseringssyfte.

Tallinn är en av de bäst bevarade medeltida Europeiska städer, med sitt närverk av slingrande kullerstensgator och fastigheter från 1000- till 1400-talet som finns bevarade så gott som i sin helhet. Alla viktigaste stats- och kyrkobyggnader från medeltiden är bevarade i sin ursprungliga form, så väl som flertalet bostads- och handelshus tillsammans med logar och lagerhus från medeltiden".

Besök Tallins officiella turistwebbplats för information om Tallinns medeltida gamla stads kyrkor, torn, portar mm.