Stenarna Suurkivi och Ehalkivi i Tagaküla

Letipea näs och fiskebyn öster om staden Kunda är kända för sina stora flyttblock.

I början av byn ligger Tagakülas Suurkivi – med en omkrets på ungefär 30 m och en höjd på 4 m. Nära stranden i strandvattnet ligger den fridlysta Ehalkivi. Blocket är 7,6 m högt, med en omkrets på 49 m och en volym på 950 m3.

Intressant att veta: - Ehalkivi är det flyttblock i Estland som har sin största del ovan markytan. - Ehalkivi är även det största flyttblocket i norra Europa.

Ehalkivi 
har fått sitt namn av faktumet att när solen går ned, göms den helt bakom stenen.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia