Stora gillet genomgår en ansiktslyftning

13. januari 2011

Från festplats för Tallinns rikaste köpmän till museum på 600 år. Byggnaden renoveras just nu för fullt och beräknas vara färdiga i maj 2011.

Den imponerande byggnaden i sengotisk stil byggdes redan 1407. Då var den ett tillhåll för Tallinns allra rikaste köpmän, idag inhyser den Estlands historiska museum. Under århundradena har byggnaden använts för köpmannafester och mottagningar, hyrts ut för bröllop och även används till domstolens sammanträden och teaterföreställningar.  Nu genomgår byggnaden en renovering där historiker har gjort flera, både mindre och större fynd. Bland annat har de påträffat ett uråldrigt golvvärmesystem, gamla brunnar och trappor.

Stora gillet har byggts om och renoverats vid flera tillfällen tidigare. Tack vare det nuvarande renoveringsarbetet avslöjas 600 år gamla förändringar som ger Estlands historiska museum en unik möjlighet och material att öppna en ny och modern utställning.

Renoveringsprojektet beräknas vara avslutat i maj 2011, och görs i samarbete med KOKO arkitekter. Kostnaden beräknas till 3,4 miljoner euro.

Mer information och vägbeskrivning: http://www.eam.ee/