Dagarna är fyllda av aktiviteter som till exempel föreläsningar, filmvisningar, sport
och fest. Under festivalen pågår traditionella och återkommande evenemang som
filmuppvisningar och spelningar. Men också nya händelser som är anpassade till
årets tema kommer att äga rum. Temat för året ”funderingar kring vetenskap” sticker
ut mot de tidigare som ofta varit mer lättsamma som till exempel konst eller
vänskap. Under festivalen kan studenterna sätta uppfinnaren inom sig på prov
under student invention.