Ett medicinskt spa är en hybrid mellan wellness-spa och medicinsk klinik som erbjuder kliniska, mer resultatinriktade behandlingar. Flertal studier visar goda resultat från behandlingarna, bland annat för artros, ledproblem och luftvägsproblem. Idag finns det 14 medicinska spa i Estland som alla är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet. Det innebär att svenskar har möjlighet att söka vård här enligt EU-rätten för vård utomlands.

För att få benämnas medicinskt spa-hotell i Estland krävs licens för rehabiliterande medicinsk vård. Dessutom måste verksamheten vara ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet, vilket innebär möjlighet för svenskar att söka vård här enligt EU-rätten för vård utomlands. Gäller om du inte kan få motsvarande vård i Sverige inom godtagbar tid. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

 

Idag finns det 14 medicinska spa anslutna till sjukvårdsystemet. Lista över dem och vilka behandlingar de erbjuder finns här: www.healthrepublic.ee/sv