En automatisk passkontroll bygger på en biometrisk identifikation av passangeraren. Ett biometriskt pass innehåller ett chip. Information i chipet kontrolleras gentemot det uppgifter som lagrats om chipets innehavare i systemet. Processen innefattar att en bild tas av passageraren där ansiktetets former och dimensioner jämförs med vad som finns lagrat i passets chip. Dessutom scannas passagerarens fingeravtryck.