Tallinns flygplats kommer att introducera automatisk gränskontroll

19. mars 2012

Redan nästa år planerar Tallinns flygplats att införa en automatisk gränskontroll. Detta innebär att du som bor i ett EU-land och som har ett biometriskt pass kommer att kunna passera gränskontrollen utan att passet kontrolleras av manuell personal. Liknande gränskontroll finns redan idag i Helsingfors.

En automatisk passkontroll bygger på en biometrisk identifikation av passangeraren. Ett biometriskt pass innehåller ett chip. Information i chipet kontrolleras gentemot det uppgifter som lagrats om chipets innehavare i systemet. Processen innefattar att en bild tas av passageraren där ansiktetets former och dimensioner jämförs med vad som finns lagrat i passets chip. Dessutom scannas passagerarens fingeravtryck.