Toomemägi

Adress: Toomemäe park, Tartu | Visa på kartan
E-post: info@visittartu.com

Toomemägi var en gåva från den ryske kejsaren Paul I till Tartu Universitet – tidigare hade stadsborna använt området som betesmark till kor och getter.
Under flera århundraden fungerade Toomemägi som ett bebyggelsecetrum. Senare stod en biskopsborg på samma ställe – centrumet för det medeltida Tartu biskopsstiftet. Under 1800-talets första årtioenden utvecklades området på universitetets plantationskommittés initiativ till offentlig park med nyplanterade träd, belagda gångvägar och broar mellan skyddsvallarna, som tillsammans med biblioteket, anatomihuset, stjärntornet och universitetskliniken blev ett centrum för stadens intellektuella liv.

Se även flygfotot (av Joel Tammet).

Tider och priser

Har öppet dygnet runt

Gratis.

Egenskaper

  • Informationstavlor
  • Rekreationsområde/picknickplats
  • Utsiktstorn
  • Lekplats

Tilläggstjänster

  • Möjlighet att boka guidning
  • Servering

Servering

Seminarie- och konferenslokaler

Linked entries