Källa: Võru TIK

Tsässon (bykapell) i Tobrova

En tsässon är setofolkets helgedom, uppkallad efter ett helgon eller en religiös högtid. Dessa bykapell spelar än idag en viktig roll i de bevarade religiösa sedvänjorna.

Tobrova Påsktsässon ligger i Tobrova by, 4 km från Obinitsa. Det välbevarade kapellet uppfördes 1932 och dess utseende har inte ändrats avsevärt sedan dess.

Alldeles nära denna tsässon i byn Tobrova (omnämnd första gången 1561) ligger Luikjärve gård som ägs av Obinitsa museum och håller på att renoveras. Det är den enda helt bevarade s k fästningsgården i området, med karaktäristiska byggnader, en stängd gårdsplan, mellanstängslar och en hög grind.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia