”Det kommer att kosta någonstans mellan 3-5 miljarder euro och det är en enorm summa” säger Harri Pursiainen från det finska transport- och kommunikationsdepartementet. Han fortsätter ”Projektet med tunneln känns inte realistiskt då hela departamentets årsbudget är 2 miljarder euro”.

Redan 2009 mötte idén om en tunnel motstånd då EU nekade länderna att söka bidrag för djupare undersökningar i ärendet. Dessutom finns ett motstånd hos ländernas hamnar och skeppare.