Utställningen om Estlands erkänd kurort Pärnu har öppnats i Stockholm

08. februari 2010

Utställningen "Pärnu – från fästningstad till kurort" som är öppen 4-18 februari i Estniska Huset i Stockholm speglar Pärnu kurortens historia genom stadens och samhällets utveckling och transformation.

Kurator Tiit Kask säger: "Formgivningen av stadens renommé under återvunnen självständighet grundar sig i mångt och mycket på legenden av den internationellt berömda och erkända Estlands kurort som fick sin början på 1890-talet och blev utvecklad till 1930-talet. Den här utställningen sammanställdes inom ramarna av Pärnu kurortens 170-jubileum . Däremellan har man upptäckt mycket nytt och spännande i kurortens historia och nu är det rätt tid att börja med förberedelser för en ny utställning för att fira värdigt kurortens 175-årsdag 2013."

Den utställningen presenterar en period av Pärnus historia under vilken staden utvecklade sig från en begränsad fästningstad till en öppen havskurort med gröna parker, skugg-givande alléer och en elegant arkitektur. Kuratorn och sammanställaren av utställningen är Tiit Kask och designern är konstnärinna Ene Tapfer.

Ifjol presenterades utställningen, med förklarande texter på svenska, i Pärnu vänortstäder Södertälje (maj – augusti) och Oskarshamn (september – november).

Presentationer av utställningen i Svenska Kungariket arrangerades i samarbete med Pärnu kommunstyrelse och Pärnu spa-anläggningar Strand, Estonia, Sõprus, Viiking och Tervis. Estniska Institutet i Stockholm hjälpte till med den här utställningen i Stockholm.

Vänligen hitta mera information om Pärnu kurortens historia på webbsidan www.visitparnu.com