Kampanijos “Advento kalendorius 2021” taisyklės

Source: EAS

Kampanijos “Advento kalendorius 2021” taisyklės

1. Kampanija „Advento kalendorius 2021“ (toliau „Kampanija“) yra reklaminis žaidimas, vykstantis 2021 m. gruodžio 1-24 dienomis, organizuojamas “Enterprise Estonia” (registro kodas 90006006, Lasnamäe 2, 11412 Talinas, toliau „Organizatorius“), kuris yra duomenų valdytojas pagal BDAR.

2. Žmonės, atvėrę Advento kalendoriaus langelius estų kalba, gali dalyvauti prizų loterijoje dėl dviejų nakvynių Taline dviems asmenims iki 500 (penkių šimtų) eurų vertės. Kampanijos metu iš viso bus ištraukti keturi (4) priziniai paketai.

Vieną prizinį paketą sudaro:

1) dvi nakvynės dviems asmenims (vienas kambarys) laimėtojo pasirinktoje apgyvendinimo įstaigoje Taline
2) 100 € vertės kuponas vienai vakarienei dviems asmenims restorane Taline
3) laimėtojo pasirinkta atrakcija (pvz., ekskursija su gidu, apsilankymas muziejuje, dirbtuvės) dviems asmenims Taline, kuri nėra renginys (į Kampanijos prizų paketą neįeina koncertai, spektakliai ir pan.)
4) dviejų asmenų transporto išlaidų (autobuso/kelto bilietai arba kuras pagal kvitą) iš gyvenamosios vietos į Taliną ir atgal kompensavimas.

Apgyvendinimo įstaiga, atrakcijos organizatorius ir restoranas turi būti pasirinkti iš puhkaeestis.ee duomenų bazėje esančių įmonių, kurioms suteiktas COVID-19 saugumo ženkliukas. Bendra prizinio paketo kaina neturi viršyti 500 eurų.

Prizą galima panaudoti iki 2022 m. gegužės 31 d.

Tie, kurie atvėrė Advento kalendoriaus langus kitomis kalbomis (anglų, suomių, vokiečių, rusų, švedų, latvių, lietuvių ir lenkų), gali dalyvauti prizų loterijoje dėl trijų nakvynių Taline dviems asmenims iki 900 (devyni šimtai) eurų. Iš viso kampanijos metu traukiami du (2) prizų paketai.

Vieną prizų paketą sudaro:

1) lėktuvo bilietai dviems asmenims (2) iš bet kurio Europos oro uosto į Taliną ir atgal
2) trys nakvynės dviems asmenims (vienas kambarys) laimėtojo pasirinktoje apgyvendinimo įstaigoje Taline
3) 100 € vertės kuponas vienai vakarienei dviems asmenims restorane Taline
4) laimėtojo pasirinkta atrakcija (pvz., ekskursija su gidu, apsilankymas muziejuje, dirbtuvės) dviems asmenims Taline, kuri nėra renginys (į kampanijos prizų paketą neįeina koncertai, spektakliai ir pan.)

Apgyvendinimo įstaiga, atrakcijos organizatorius ir restoranas turi būti pasirinkti iš puhkaeestis.ee duomenų bazėje esančių įmonių, kurioms suteiktas COVID-19 saugumo ženkliukas. Bendra prizinio paketo kaina neturi viršyti 900 eurų.

Prizą galima panaudoti iki 2022 m. gegužės 31 d.

Naudodamasis prizu, laimėtojas (ir jo bendrakeleivis) privalo laikytis Estijos Respublikoje nustatytų viruso plitimo stabdymo apribojimų, kurie paskelbti čia: https://kriis.ee/en/crisis-management-qa/crisis-management/restrictions-force

3. Advento kalendoriaus tikslas – supažindinti užsienio keliautojus su stebinančiais ir informatyviais faktais apie Estijos žiemą ir Kalėdas. Faktai svetainės lankytojams atsivers kaip virtualus atvirukas.

4. Kampanijoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 metų dalyviai.

5. Norėdami dalyvauti prizų traukime, dalyviai turi atidaryti vieną iš Advento kalendoriaus langelių ir po virtualiu atviruku esančioje anketoje pateikti savo vardą, pavardę bei galiojantį el. pašto adresą. Taip pat reikia sutikti su asmens duomenų tvarkymu kampanijos tikslais (ty prizų traukimui, laimėtojų informavimui ir laimėtojų vardų paskelbimui Puhka Eestis Facebook puslapyje). Laimėjimo atveju skelbiamas laimėtojo vardas. Asmenys, kurių dalyvavimo anketoje nėra nurodyti privalomi duomenys, prizų traukime dalyvauti negali.

6. Iš viso bus traukiami šeši (6) laimėtojai: keturi (4) laimėtojai iš dalyvių estų kalba ir du (2) laimėtojai iš dalyvių kitomis kalbomis (anglų, vokiečių, švedų, latvių, rusų, lietuvių ir lenkų). Vienas dalyvis gali gauti tik vieną prizą. Dalyviai gali padidinti savo šansus laimėti kiekvieną dieną atidarę vieną langelį ir užpildydami anketą savo duomenų persiuntimui.

7. Lošimo ir Kampanijos laimėtojai skelbiami š. m. gruodžio 6, 13, 20, 27 (laimėtojai iš dalyvių estų kalba) dienomis Puhka Eestis Facebook puslapyje (vartotojo vardas @puhkaeestis) ir Kampanijos svetainėje.
Lošimo ir Kampanijos laimėtojai skelbiami š. m. gruodžio 29
(laimėtojai iš dalyvių kitomis kalbomis (anglų, vokiečių, švedų, latvių, rusų, lietuvių ir lenkų) dienomis Visit Estonia Facebook puslapyje (vartotojo vardas @visitestonia) ir Kampanijos svetainėje. Rezultatų paskelbimo formatas aprašytas Kampanijos taisyklių 5 punkte.

8. Organizatorius per penkias darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo susisieks su laimėtojais nurodytu elektroninio pašto adresu, kad patikslintų prizo įteikimo galimybes.

9. Kampanijos laimėtojas per 14 dienų nuo rezultatų paskelbimo turi atsakyti Organizatoriui arba susisiekti su Organizatoriumi, kad atsiimtų Kampanijos prizą. Jei Kampanijos laimėtojas laiku nesusisiekė su Organizatoriumi arba neatsakė jam, Organizatorius turi teisę ištraukti naują laimėtoją.

10. Laimėtojas neturi teisės perduoti prizo kitai šaliai. Jei ištrauktas laimėtojas nepageidauja pats pasinaudoti prizu, Organizatorius pasilieka teisę ištraukti naują laimėtoją.

11. Kampanijos prizas negali būti keičiamas į jokią kitą prekę ar paslaugą.

12. Dalyvis negali reikalauti iš Organizatoriaus atlyginti išlaidas, patirtas dalyvaujant Kampanijoje.

13. Organizatoriaus ir/ar jo pirkimo partnerių darbuotojai negali dalyvauti Kampanijoje.

14. Visa dalyvių pateikta informacija išliks konfidenciali, o Organizatorius be dalyvio sutikimo jos neskelbs ir nedalins trečiosiomis šalimis. Jei dalyvis duoda sutikimą (pažymėdamas varnelę, kad užsiprenumeruotų Visit Estonia naujienlaiškį), Organizatorius gali naudoti informaciją pats arba dalytis ja su trečiosiomis šalimis konkrečiai rinkodaros veiklai, rinkos tyrimui, analizei ar kitiems susijusiems tikslams ir pažymėti dalyvį savo duomenų bazėje elektroninio naujienlaiškio Visit Estonia gavėju. Dalyvis turi teisę atsisakyti naujienlaiškio.

15. Asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Dalyvių asmens duomenys saugomi vienerius metus po Kampanijos pabaigos. Jei dalyvis pareiškė norą gauti naujienlaiškį, dalyvio elektroninio pašto adresas saugomas tol, kol dalyvis atšaukia sutikimą. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant įtakos duomenų tvarkymo, vykusio iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

16. Organizatorius yra duomenų valdytojas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 679/2016 prasme. Dalyviai turi teisę prašyti duomenų valdytojo susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų asmens duomenų tvarkymą arba perduoti savo asmens duomenis ir pateikti prieštaravimus dėl jų tvarkymo. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir slapukų naudojimą rasite adresu https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy.

17. Organizatorius turi teisę keisti Kampanijos taisykles, įskaitant ir prizą, apie tai paskelbdamas Kampanijos puslapyje, kuriame pateikiamos Kampanijos taisyklės.

18. Kampanijos tvarką Kampanijos Organizatorius yra nustatęs tokiomis sąlygomis: visi Organizatoriaus sprendimai vykdant akciją yra galutiniai ir galioja visiems dalyviams. Visi ginčai, kylantys dėl Kampanijos, turi būti sprendžiami pagal galiojančius Estijos Respublikos teisės aktus.

19. Pretenzijas ir klausimus dėl Kampanijos organizavimo ir/ar vykdymo reikia siųsti elektroniniu paštu adresu tourism@eas.ee per septynias dienas nuo rezultatų paskelbimo. Pretenzijas ir klausimus dėl asmens duomenų tvarkymo galima siųsti duomenų apsaugos pareigūno elektroninio pašto adresu andmekaitse@eas.ee.

20. Gautus skundus dėl Kampanijos organizavimo Organizatorius išnagrinėja per septynias dienas nuo jų gavimo ir sprendimą persiunčia skundą pateikusiam asmeniui skunde nurodytu elektroninio pašto adresu. Į visus su asmens duomenimis susijusius klausimus Organizatorius atsako per 30 kalendorinių dienų.

21. Dalyvaudamas Kampanijoje, dalyvis patvirtina, kad jo pateikta informacija yra teisinga, sutinka su sąlygomis ir duoda sutikimą dalyvauti Kampanijoje. Jei Kampanijos dalyvis nesilaikė Kampanijos taisyklių arba pateikė melagingą ar neteisingą informaciją, taip pat dėl kitų trukdžių, nepriklausančių nuo Kampanijos Organizatoriaus, Organizatorius neatsako už burtų traukimo neorganizavimą arba prizo neskyrimą (iš viso šešių). Kampanijos Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Kampaniją ir sustabdyti prizo įteikimą, jeigu taisyklės buvo pažeistos arba susiklosčius kitoms nenumatytoms aplinkybėms (force majeure) viešai paskelbdamas apie tai Kampanijos tinklalapyje.

Šį projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Last updated : 22.12.2021