Mitä teemme Visit Estoniassa?

Lähde: MATKA 2020 / Malle Kolnes

Olemme luovia ja joustavia

Vastaamme matkailumarkkinoiden nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja osallistumme kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Toimissamme kiinnitämme huomiota seuraaviin tavoitteisiin:

• kannustaa lähimarkkina-alueiden matkailijoita toistuviin vierailuihin ja lisätä ensivierailuja kaukomarkkinoilta,
• lisätä matalasesongin aikaisten vierailujen määrää,
• pidentää vierailujen kestoa Virossa, ja
• laajentaa vierailijoiden ikäjakaumaa sekä lisätä varakkaampien ja odotuksiltaan vaativampien matkailijoiden määrää.

Markkinoimme Viroa erilaisia mieltymyksiä omaaville matkailijoille

Hoidamme kansainvälisiä matkanjärjestäjä- ja mediasuhteita

Huolehdimme siitä, että matkanjärjestäjillä, matkatoimistoilla ja median edustajilla ympäri maailmaa olisi käytössään ajankohtaista ja inspiroivaa tietoa Virosta. Järjestämme alan ammattilaisille opintomatkoja, workshoppeja, info- ym. yritystilaisuuksia ja osallistumme alan merkittäviin myynti- ja markkinointitapahtumiin edustamalla Viroa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden Baltian maiden ja Pohjoismaiden kanssa.
Suomen, Saksan ja Venäjän edustajillamme on myös keskeinen rooli liikekontaktien ja mediasuhteiden edistämisessä – he puhuvat sujuvasti sekä viroa että kohdemaansa kieltä ja heillä on vahva yhteys molempien maiden kulttuureihin. Suomen markkina-alueen parissa, josta saapuu yli puolet Virossa vierailevista ulkomaisista matkailijoista, työskentelee Visit Estonian tiimissä sekä B2B-asiakkuuspäällikkö että viestintäpäällikkö.


Visit Estonia workshop / valokuva: Malle Kolnes

Autamme vahvistamaan Viron matkailuyritysten kilpailukykyä

Olemme aktiivisia kansainvälisissä verkostoissa

Pidämme kättämme Viron matkailutiedon pulssilla

 Seuraamme jatkuvasti Viron matkailualaa kuvaavia indikaattoreita, analysoimme majoitus- ja päivämatkatilastoja, teemme matkailijoiden motivaatio- ja käyttäytymiskyselyjä sekä vertaamme Viron tuloksia vastaaviin lukuihin Euroopassa ja muualla maailmassa. Tuloksiin perustuen meillä on kattava kuva Viron matkailutilanteesta. Jaamme tutkimustietoa yhteistyökumppaneille ja matkailuyrittäjille liiketoimintapäätöksien tekemisen tueksi, Viron alueellisille organisaatioille kehityssuunnitelmien tekemiseen sekä osallistumme Viron matkailupolitiikan kehittämiseen.