”Kids know best” -kampanjan säännöt

”Kids know best” -kampanjan säännöt

Lähde: EAS

 1. ”Kids know best” -kampanja (jäljempänä kampanja) on ajanjaksona 18.10.–18.12.2016 järjestettävä kuluttajapeli, jonka järjestää Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiö Enterprise Estonia (jäljempänä järjestäjä).
 2. Kampanjan järjestäjä on vahvistanut kampanjan järjestämisen näiden ehtojen mukaisesti. Kaikki kampanjan järjestäjän kampanjan järjestämistä koskevat päätökset ovat lopullisia ja sitovat kaikkia kampanjaan osallistujia. Kaikki kampanjaan liittyvät riidat ratkaistaan Viron tasavallan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 3. Kampanjaan voivat osallistua Viron ulkopuolella asuvat fyysiset henkilöt.
 4. Järjestäjän ja/tai sen toimintakumppanien työntekijät eivät saa osallistua kampanjaan. 
 5. Kampanjan palkintona on voittajalle ja hänen perheelleen (2 aikuista ja heidän lapsensa) polttoaine määränpäästä Viroon ja takaisin sekä mahdollisuus valita vastaavana vuodenaikana saatavilla olevien elämysten joukosta korkeintaan seitsemän elämystä. Majoitus järjestäjän valitsemassa hotellissa (korkeintaan 2 yötä) sekä ruokailu ohjelman mukaan. Voittaja voi halutessaan jäädä omalla kustannuksellaan Viroon pidemmäksikin aikaa.
 6. Palkinnon saajan on oltava vähintään 18-vuotias. Mikäli kampanjan voittaja on alle 18-vuotias, hänen on matkustettava vanhempansa kanssa.
 7. Kampanjapalkinnon voittajan on käytettävä matka 12 kuukauden kuluessa voittajan julkistamisesta.
 8. Kampanjapalkinnon voittaja valitaan arpomalla.
 9. Järjestäjällä on oikeus ottaa kampanjapalkinnon voittajan Viron-matkasta valokuvia ja tehdä elokuva. Mainittujen valokuvien ja elokuvan kaikki tekijänoikeudet kuuluvat järjestäjälle. Palkinnon voittaja ja hänen seuralaisensa antavat luvan käyttää hahmojaan valokuvissa ja elokuvassa, mukaan lukien mainostarkoituksiin, ja sallivat järjestäjän esittää sitä täydellisenä tai osittain järjestäjän päämäärien mukaisesti.
 10. Kampanjaan osallistuja ei voi vaatia järjestäjältä kampanjaan osallistumiseksi suoritettujen kulujen korvaamista.
 11. Kampanjapalkinnon voittajan nimi ilmoitetaan joulukuun kuluessa visitestonian Facebook-sivulla.
 12. Kampanjapalkinnon voittajaan ja osallistujiin otetaan yhteyttä sähköpostitse viiden päivän kuluessa voittajan julkistamisesta.
 13. Kaikki kampanjaan osallistujien syöttämät tiedot ovat luottamuksellisia eikä järjestäjä saa julkistaa tai luovuttaa niitä kolmansille tahoille ilman osallistujan suostumusta. Osallistujan suostumuksella järjestäjä voi käyttää itse tai luovuttaa kolmansille tahoille  tietoja markkinointia, markkinatutkimuksia, analyysia ja muita siihen liittyviä tarkoituksia varten. Osallistujalla on oikeus poistaa tietonsa järjestäjän tietokannasta.
 14. Järjestäjällä on oikeus muuttaa kampanjaehtoja, mukaan lukien palkintoja, ilmoittamalla siitä samalla verkkosivulla, jossa kampanjan säännöt on julkaistu.
 15. Mikäli kampanjaan osallistuja rikkoo kampanjan sääntöjä tai esittää vääriä tai epätarkkoja tietoja itsestään tai seuraa muu epäonnistuminen, joka ei johdu kampanjan järjestäjästä, ei järjestäjä vastaa siitä, jos osallistuja jää sivuun palkintojen arvonnasta tai luovutuksesta. Kampanjan järjestäjällä on yksipuolinen oikeus keskeyttää kampanja ja lopettaa palkintojen jako, mikäli sääntöjä on rikottu, tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä (force majeure) ilmoittamalla siitä julkisesti kampanjan verkkosivulla.
 16. Kampanjan järjestämistä ja/tai toteuttamista koskevat valitukset ja kysymykset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän (7) päivän kuluessa voittajan julkistamisesta.
 17. Kampanjan järjestäjä käsittelee valitukset 7 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksensä valituksen esittäjälle sähköpostitse valituksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Viimeksi päivitetty: 19.10.2016
Viron äänet | Visit Estonia