Liivalaukan ranta

Liivalaukan uimaranta sijaitsee Sõrun satamasta 3 km Tohvriin päin. Sõru-Tohvri tie on merenrantaa seuraava maalauksellinen kylätie vanhojen kaivojen ja Tohvrin loistotornien välissä.

Uinti on kunkin omalla vastuulla, koska se ei ole virallinen uimaranta ja tästä puuttuu meripelastuspalvelu. 

Liivalaukan uimaranta sijaitsee Sõrun satamasta 3 km Tohvriin päin. Sõru-Tohvri tie on merenrantaa seuraava maalauksellinen kylätie vanhojen kaivojen ja Tohvrin loistotornien välissä.

Uinti on kunkin omalla vastuulla, koska

Ominaisuudet ja varusteet