Metsarõõmu

Metsarõõmun ruokalassa on talvisin 50 istumapaikkaa. Kesäisin paikkoja on saman verran lisää ulkoterassilla. Sopiva paikka syntymäpäivien ja tapaamisten järjestämiseen.

Ominaisuudet ja varusteet