COVID-19 ja Viron-matkailu

Lähde: Brand Estonia

COVID-19 ja Viron-matkailu

Viroon ovat 1.6. alkaen voineet saapua matkailijat Suomesta ja muista Schengen-alueen maista, joissa COVID-epidemian ilmaantuvuus viimeksi kuluneen 2 viikon aikana on pienempi kuin 15 tapausta 100 000 asukasta kohtaan. Saapujan on oltava oireeton, hänen on täytynyt viipyä lähtömaassaan vähintään 14 päivää ennen rajanylitystä ja hänellä täytyy olla mukanaan viralliset matkustusasiakirjat eli passi tai henkilökortti.

Rajavalvontaa Viron satamissa, lentokentillä ja itärajalla on purettu asteittain. On hyvä varautua siihen, että esim. satamassa matkustusasiakirjat saatetaan yhä tarkastaa pistokoemaisesti myös Suomen-laivoilla saapuvilta. Rajavartijoilla on oikeus estää hengitystieoireellisen tai kuumeilevan henkilön saapuminen maahan, eli käännyttää hänet rajalta takaisin Suomeen. 

Viron hallituksen 28.5. päättämä matkustusoikeus on voimassa niin kauan, kuin tautitilanne ei muutu radikaalisti huonompaan suuntaan. Maakohtaiset tautitilastot tarkistetaan viikottain perjantaisin, ja niistä voi lisätietoja lukea Viron ulkoministeriön nettisivulta.   

= = = = = = = = = = =

COVID-19-epidemian leviämistä ehkäistään Virossa yhä erilaisin, lähinnä vapaa-ajanviettoon liittyvin rajoituksin. Toimia on asteittain löyhennetty toukokuun aikana, ohessa 1.6. päivitetty yhteenveto tärkeimmistä:

Pääsääntö – "2 + 2"
Ihmisten on noudatettava ns. 2 + 2 -sääntöä eli liikkua julkisilla paikoilla ja yleisissä tiloissa enintään kaksittain ja pidettävä 2 m etäisyyttä muihin ihmisiin. Julkisia paikkoja ovat mm. kaupat, ravintolat, museot ja muut nähtävyydet, rannat, promenadit sekä ulkoilupolut. Rajoitusta ei sovelleta perheenjäseniin eikä julkisia työtehtäviä suorittaviin henkilöihin.

Maskit
Hengityssuojaimen tai maskin käyttö ei ole pakollisia Virossa. Eräät kansainvälisessä liikenteessä operoivat lento- ja bussiyhtiöt voivat edellyttää maskin käyttöä matkustajilta, mutta julkisilla paikoilla, yleisissä tiloissa tai Viron sisäisen julkisen liikenteen kulkuvälineissä se ei ole pakollista.

Kylpylät ja vapaa-ajankeskukset
Kesäkuun 1. päivänä ovat tietyt vapaa-ajankeskukset saaneet luvan avata taas ovensa. Näitä ovat viihde- ja terveyskylpylät, yleiset saunat, biljardisalit ja keilahallit sekä lasten sisäleikkipuistot. Viron Terveysviraston mukaan keskusten on noudatettava tehostetun siivouksen ja desinfioinnin ohjeita, asiakaskapasiteetin <50% täyttöastetta ja 2 + 2 -säännön valvontaa.

Museot ja näyttelytilat
Museot ja näyttelytilat ovat saaneet käynnistää toimintansa jo aiemmin toukokuussa. Vierailuryhmien < 10 henkilön rajasta on luovuttu 1.6., mutta 2 + 2-säännön henkeä on sisätiloissa yhä noudatettava.

Ravintolat ja baarit
Valtaosalla ravintoloista on ollut lupa pitää kykyjensä mukaan ovet auki koko koronakriisin ajan. Kesäkuun 1. päivästä alkaen ovat tarjoilu- ja anniskeluaikoihin liittyvät rajoitukset poistuneet, eli sekä keittiöt että baarit voivat tarjoilla ruokaa ja juomaa myös klo 22:n jälkeen paikan normaalien aukioloaikojen mukaisesti. 2 + 2 -säännön henkeä on sisätiloissa yhä noudatettava, ja desinfiointiaineita on oltava asiakkaiden saatavilla.

Yökerhot, kasinot ja muut viihde-elämän kohteet
Kesäkuun 1. päivästä alkaen kasinot ja pelisalit voivat avata ovensa, mutta niiden on noudatettava asiakaskapasiteetin <50% täyttöastetta, ja tiloihin saa ottaa enintään 100 asiakasta kerrallaan. Henkilökunnalle ja vierailijoille on oltava saatavilla desinfiointiaineita. Yökerhot ja vesipiippukahvilat pidetään yhä suljettuina, kunnes toisin ilmoitetaan

Julkiset tapahtumat
Kesäkuun 1. päivästä lähtien on luvallista järjestää julkisia tapahtumia kuten elokuvanäytöksiä, teatteriesityksiä, markkinatapahtumia, festivaaleja, konsertteja, pienseminaareja jne. Sisätiloissa yleisömäärän on oltava <50% salin kapasiteetista - enintään 100 henkilöä. Koska järjestäjien on kuitenkin valvottava 2 + 2 -säännön noudattamista, ovat esim. useimmat Viron teatterit ilmoittaneet pysyvänsä kesätauolla ja aloittavansa näytäntökauden vasta syksyllä. Myös ulkona järjestettäviin tapahtumiin saa osallistua enintään 100 henkilöä.

Heinäkuun 1. päivästä alkaen saa järjestää enintään 500 osallistujan sisätilatapahtumia, huomioiden kuitenkin tilan yleisökapasiteettisääntö <50%. Ulkoilmatilaisuuteen osallistuvien määrä voi olla enintään 1000 henkilöä.

Drive in -elokuvanäytöksiä ja -konsertteja voidaan pitää ulkona ja tarkoitukseen sopivissa sisätiloissa (esim. suuret teollisuushallit). Tilaisuuksissa on noudatettava 2 + 2 -sääntöä, autoista ei saa poistua ilman pakottavaa syytä, ja pysäköityjen autojen välille on jätettävä riittävästi tilaa. Kuten ulkotilaisuuksissakin, desinfiointiaineita on järjestettävä yleisön saataville sisääntulopisteisiin.

Urheilukilpailut
Heinäkuun 1. päivään asti on sisätioissa lupa järjestää urheilukilpailuja ilman katsojia. Urheilijoita, huoltohenkilöitä ja järjestäjiä saa kilpailutiloissa olla yhteensä enintään 100 henkilöä. Ulkona tapahtuvissa kilpailuissa voi paikan päällä viipyä myös yleisöä, kunhan 100 henkilön kokonaisväkimäärä ei ylity.

Heinäkuun 1. päivästä alkaen urheilukilpailuja voi järjestää myös katsojien kera edellyttäen, että sisätilakatsomoissa noudatetaan 2 + 2 -sääntöä, että lipunmyynnissä noudatetaan <50% katsomopaikkasääntöä ja että tapahtumaan osallistuu enintään 500 henkilöä. Ulkona järjestettävien kilpailujen osalta osallistujien kokonaismaksimimäärä on 1 000 henkilöä. Osallistujien määrään lasketaan mukaan urheilijat, heidän huoltajansa, yleisö sekä järjestäjät.

= = = = = = = = = = =

Ajankohtaisin paikallinen tieto COVID-19-virustilanteesta on saatavissa Viron Terveysviraston englannin- ja vironkielisiltä kotisivuilta. Käytännön elämän ja matkailun eri aihealueita kattava laaja, yli 550 usein kysytyn kysymyksen tietopankki on englanniksi luettavissa sivulta https://kkk.kriis.ee/en.

Jos Sinulla herää Virossa viipymisesi aikana kysymyksiä COVID-19- eli koronaviruksen tiimoilta tai tunnet oirehtivasi, soita Viron perhelääkärijärjestelmän päivystysnumeroon +372 634 6630, he antavat neuvoja ja voivat tarvittaessa yhdistää puhelun hätänumeroon 112.

Viron Terveysvirasto sekä Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttavat yleisellä tasolla kaikkia matkailijoita siitä, että hyvästä hygieniasta huolehtiminen - esim. käsien huolellinen peseminen - on fiksua talonpoikaisjärjen käyttöä.

Viimeksi päivitetty: 01.07.2020