"Tunnetko Viron makuja?" -tietovisan säännöt

Lähde: Mart Vares

"Tunnetko Viron makuja?" -tietovisan säännöt

1. "Tunnetko Viron makuja?" -tietovisa (jäljempänä "Kampanja") on leikkimielinen myynninedistämiskampanja, joka järjestetään 06.04.-31.07.2020. Järjestäjä on Enterprise Estonia (jäljempänä "Järjestäjä"). Enterprise Estonia on GDPR:n mukainen valvoja.

2. Virolaisen ruokavisan 2020 palkintona on kahden hengen matka Viroon. Matkalla tutustutaan Tallinnaan sekä Haapsaluun, joista jälkimmäinen ympäristöineen on valittu Viron vuoden 2020 ruokakulttuurialueeksi.

3. Tietovisan tarkoituksena on esitellä virolaista ruokakulttuuria muunmaalaisille kuluttajille, mistä johtuen palkinnot arvotaan muiden kuin virolaisten osallistujien kesken. Jos arvonnan jälkeen selviää, että voittaja on Viron kansalainen, Enterprise Estonia pidättää itsellään oikeuden arpoa uuden voittajan.

4. Kampanja on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille.

5. Osallistuakseen Kampanjaan ja voittaakseen palkinnon osallistujan on täytettävä osallistumislomakkeeseen oikea nimensä ja toimiva sähköpostiosoite sekä hyväksyttävä verkkosivulla https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/evaste-ja-tietosuojakaytanto esitelty Enterprise Estonian eväste- ja tietosuojakäytäntö (jäljempänä "henkilötietojen käsittelyn tarkoitus"). Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on Euroopan tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n § 6.1 alakohta a) eli käyttäjän suostumus tietojensa käsittelyyn.

6. Kampanjaan osallistujan henkilötietoja säilytetään 5 vuotta.

7. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman, että se vaikuttaisi tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

8. Järjestäjä ei saa siirtää osallistujan henkilötietoja kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestäjälle.

9. Kampanjapalkintojen kolme voittaja julkistetaan viimeistään 07.08.2020 Visit Estonian suomenkielisellä Facebook-sivulla (käyttäjänimi @visitestonia.fi, virallinen nimi "Löydä Viro, Visit Estonia", URL https://www.facebook.com/visitestonia.fi).

10. Järjestäjä ottaa yhteyttä voittajaan viiden (5) työpäivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta osallistumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen selvittääkseen palkinnon lähettämistä varten voittajan nimen, kansallisuuden, osoitteen, puhelinnumeron ja asuinmaan.

11. Kampanjan voittajan on vastattava Järjestäjän yhteydenottoon tai otettava itse Järjestäjään yhteyttä 14 päivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta palkinnon lähettämiseksi (Kampanjan sääntö 9). Mikäli Kampanjan voittaja ei ota yhteyttä Järjestäjään tai vastaa järjestäjälle annetussa ajassa, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

12. Järjestäjä lähettää Kampanjapalkinnon 30 päivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut kaikki paketin lähetykseen tarvittavat tiedot.

13. Mikäli arvonnan voittaja jostain syystä ei halua palkintoa, Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden arpoa uuden voittajan.

14. Kampanjapalkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai mihinkään muuhun tuotteeseen tai palveluun.

15. Osallistuja ei voi vaatia Järjestäjältä korvausta Kampanjaan osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

16. Järjestäjän ja/tai sen yhteistyökumppanien työntekijät eivät ole oikeutettuja osallistumaan kampanjaan.

17. Kaikki osallistujien antamat tiedot pysyvät luottamuksellisina eikä Järjestäjä julkaise niitä ilman osallistujan suostumusta eikä jaa niitä kolmansille osapuolille. Osallistujan suostumuksella Järjestäjä voi käyttää tietoja itse tai jakaa niitä kolmansille osapuolille erityiseen markkinointitarkoitukseen, markkinatutkimukseen, analyysiin tai muihin tarkoituksiin sekä tilata osallistujalle Visit Estonian sähköisen uutiskirjeen. Osallistujalla on oikeus lopettaa uutiskirjeen tilaaminen koska tahansa hänelle sopivana ajankohtana.

18. Järjestäjällä on oikeus muuttaa Kampanjan sääntöjä, mukaan lukien palkintoja, ilmoittamalla siitä Kampanjasääntöjen kanssa samalla verkkosivulla.

19. Mikäli Kampanjaan osallistuja ei ole noudattanut Kampanjan sääntöjä tai on antanut sen yhteydessä itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja, sekä missä tahansa muussa Kampanjan Järjestäjästä riippumattomassa puutetilanteessa Järjestäjä ei ole vastuussa siitä, että arvontaa ei järjestetä tai että palkintoja ei jaeta. Kampanjan Järjestäjällä on yksipuolinen oikeus lopettaa Kampanja tai sen palkintojen jakaminen kesken, mikäli sääntöjä on rikottu tai Järjestäjä on kohdannut muita odottamattomia olosuhteita (force majeure) - ilmoittaen aiheesta julkisesti Kampanjan verkkosivulla.

20. Kampanjan järjestäjä on päättänyt Kampanjan prosesseista seuraavaa: Kaikki Järjestäjän päätökset Kampanjan toteuttamisesta ovat lopullisia ja koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki Kampanjaan liittyvät kiistat ratkaistaan Viron tasavallan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

21. Kampanjan järjestämistä ja/tai Järjestäjän toimintaa koskevat vaatimukset ja kysymykset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän (7) päivän kuluessa arvontatulosten ilmoittamisesta. Vaatimukset ja kysymykset, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä, voidaan lähettää tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen andmekaitse@eas.ee.

22. Kampanjan Järjestäjä tarkistaa vaatimukset seitsemän (7) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestään vaatimuksen lähettäjälle vaatimuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

23. Tämä Kampanja ei ole millään tavalla Facebookin sponsoroima, toteuttama tai hallinnoima. Tiedot saa Järjestäjä, ei Facebook. Annettuja tietoja käytetään vain yhteyden saamiseksi voittajiin.

24. Osallistujalla on oikeus pyytää tietojen käsittelijältä pääsyä henkilötietoihinsa, oikeus pyytää niiden muuttamista tai poistamista tai käytön rajoittamista sekä vastustaa niiden käsittelyä, kuten myös tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

25. Osallistujalla on oikeus tehdä valitus Viron tietosuojaviranomaiselle.


Tätä hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.

Viimeksi päivitetty: 15.07.2020