Viro Unescon listoilla

Lähde: Meelika Lehola

Viro Unescon listoilla

Viron monipuolinen kulttuuriperintö ei ole jäänyt huomaamatta. Unescon aarteet, joihin kannattaa tutustua millä tahansa lomamatkalla, vaihtelevat arkkitehtuurista ja laulusta saunaperinteeseen biosfäärialueisiin, koulutusprojekteihin ja luoviin kaupunkeihin.

Maailmanperintökohteet Virossa

Maailmanperintökohde on alue, ympäristö tai esine, joka kertoo ainutlaatuisella tavalla maapallon ja ihmiskunnan tarinaa. Virossa on kaksi maailmanperintökohdetta: Tallinnan Vanhakaupunki ja Struven ketju.

Tallinnan Vanhakaupunki


Tallinnan Vanhakaupunki on Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja.

Kuva: Kaupo Kalda


Tallinnan juuret ulottuvat 1200-luvulle, jolloin Saksalaisen ritarikunnan lähetystyöritarit rakensivat tänne linnan. Pian sen jälkeen Tallinnasta kehittyi yksi Hansaliiton tärkeimmistä keskuksista.

Kaupungin vauraudesta todistavat upeat julkiset rakennukset, kuten kirkot ja kauppatalot, jotka ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin seuraavien vuosisatojen tulipalojen ja sodan tuhoista huolimatta. Tallinnan Vanhakaupunki onkin yksi parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista Euroopassa.

Struven ketju

Maapallon muotoa ja kokoa mitattiin vuosina 1816-1855 Tarton yliopiston tähtitieteilijä F.G.W. Struven johdolla. Mittaamisessa käytettiin Struven geodeettista ketjua, joka merkittiin Unescon maailmanperintöluetteloon 15. heinäkuuta 2005. Struven ketju on pitkänomainen geodeettisten mittauspisteiden verkosto, joka seuraa pituuskaaren kulkua. Ketju on lähes 2820 kilometriä pitkä, ja se ulottuu Pohjois-Norjasta Mustallemerelle. Alkuperäisistä mittauspisteistä on säilynyt 34, joista kolme sijaitsee Virossa.

Tarton tähtitorni on julistettu Unescon maailmanperintökohteeksi. Ketjun sijaintia osoittava laatta on ulkona, observatorion vieressä.

Maailman muisti

Maailman muisti on vuonna 1992 perustettu Unescon ohjelma, jonka tavoitteena on säilyttää ihmiskunnan merkittävät arkistot ja kirjastokokelmat, joihin sisältyy tietoa ihmiskunnan historialle tärkeistä tapahtumista.

Baltian ketju oli suuri Neuvostoliiton itsenäisyysmielenosoitus, joka järjestettiin 23. elokuuta 1989 Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Mielenosoituksen aikana noin kaksi miljoonaa ihmistä liittyi yhteen ja muodosti 600 kilometrin pituisen ihmisketjun, joka yhdisti kolme Baltian pääkaupunkia. Lillin kylässä Etelä-Virossa voit vierailla Baltian ketjun muistomerkillä.

Aineeton kulttuuriperintö

Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa perinteitä ja tapoja, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Tähän kuuluu esimerkiksi erilaisia käsityötapoja, rituaaleja, festivaaleja, musiikkia ja tarinoita.

Võrumaan savusaunaperinne

Etelä-Virossa nautitaan savusaunoista.

Kuva: Oliver Moosus, Visit Estonia

Savusaunaperinne on tärkeä osa jokapäiväistä elämää Viron eteläosassa Võrumaalla. Siihen liittyy runsaasti vanhoja tapoja, joihin kuuluvat erilaiset kylpytottumukset, saunojen rakentaminen ja korjaus sekä lihatuotteiden paistaminen saunassa.

Savusauna eroaa tavallisesta saunasta siinä, että savupiippua ei ole, ja palavan puun savu kiertää huoneessa. Savusaunaperinne on ensisijaisesti perheen piirissä kulkeva perinne, jossa lauantai on yleinen saunapäivä.

Setomaan lauluperinteet

Seto Leelo, Etelä-Viron setukaisten perinteinen laulu, vie matkalle vuosisatojen taakse muinaiseen paikkaan maaseudulle. Setukaisille laulaminen on luonnollista ja tärkeä osa arkea. Se on tapa ilmaista ajatuksia ja tunteita, säilyttää muistoja ja välittää niitä tuleville sukupolville.

Setomaan lauluperinne on säilynyt ja hyvässä kunnossa vanhempien ja nuorempien sukupolvien toimesta. Tunnetuimmat paikalliset laulajat kautta historian ovat pystyneet lausumaan jopa 20 000 säettä ja kantamaan Setokaisten Laulujen Äidin tunnustusta.

Kihnun saaren perinteinen elämäntapa

Viron länsirannikolla sijaitsevalla Kihnun saarella asuu noin 600 ihmistä. Saarella on asti läheiset siteet perinteisiin juuriinsa, joita pidetään elossa ja ylläpidetään edelleen.


Kihnulla elää ainutlaatuinen kulttuuriperintö.

Kuva: Silvia Maria Soide

Naiset kutovat ja neulovat perinteisillä kangaspuilla ja paikallisella villalla käsineitä, sukkia, hameita ja puseroita, jolle on ominaista kirkkaat värit, eloisat raidalliset kuviot ja taidokas kirjonta. Kihnun hääseremonialla on esikristillinen juuret ja se kestää kolme päivää.

Viron, Latvian ja Liettuan laulu- ja tanssijuhlaperinne

Tämä perinne on yhteinen kolmelle Baltian maalle, jotka jakavat sen myös Unescon listoilla.

Virossa festivaali sai alkunsa jo vuonna 1869 Viron kansallisen liikehdinnän alkaessa. Siitä lähtien laulujuhlat on järjestetty viiden vuoden välein, ja niillä esiintyy tuhansia kuorolaisia ​​ja tanssijoita värikkäissä kansallispuvuissa. Ensimmäiset laulujuhlat pidettiin Tartossa (1869), mutta kasvava kiinnostus ja suosio johtivat siihen, että juhlalle tarvittiin pian oma paikka.

Vuodesta 1928 lähtien Tallinnan rannikon maalauksellisten mäntymetsien keskellä sijaitseva Laululava on ollut erittäin suositun festivaalin kotipaikka.

Tämä säännöllinen suuri festivaali tunnetaan historiallisesta merkityksestään Virolle ja virolaisille: vuonna 1988 Tallinnan laululavalla järjestettiin joukkomielenosoituksia, joita pidetään niin sanotun "laulavan vallankumouksen" alkuna.

Tanssitapahtumat ovat uudempi perinne, joka ulottuu vuoteen 1934. Nykyään molemmat perinteet ovat erottamattomia.

Soomaan kansallispuiston haapiot

Soomaan haapio on osa virolaista ja suomalais-ugrilaista kulttuuriperintöä, joka näkyy haapion eli yhdestä puusta veistetyn veneen perinteisissä rakennustekniikoissa ja sen monipuolisissa käyttötarkoituksissa. Haapiota on käytetty muun muassa arkisena kulkuneuvona Soomaan kansallispuiston vuotuisten tulvien aikana.

Vaikka Soomaan haapiokulttuuri on tällä hetkellä varsin elinkelpoinen viiden kanoottimestarin ja Soomaan tukiyhteisön ansiosta, vaatii sen pidempiaikainen säilyminen Soomaalla lisäponnisteluja ja suojelutoimia.

Joulukuusta 2021 lähtien Soomaan haapioiden valmistus ja käyttö ovat olleet Unescon maailmanperintöluettelossa.

Biosfäärialueet

Biosfäärialue testaa uusia menetelmiä ja etsii oivalluksia siihen, kuinka voimme säilyttää luontoa asutuksesta huolimatta. Biosfääriohjelma perustuu paikalliseen sitoutumiseen yhteisön kestävään kehitykseen.

Länsi-Viron saariston biosfäärialue

Alueen kokonaispinta-ala on ​1 560 078 hehtaaria ja se jakautuu kolmelle maakunnalle - Saaren, Hiiden ja Läänen maakunnalle. Syy siihen, miksi Länsi-Viron saaret valittiin Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelmaan, on Länsi-Viron ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto, joka on säilynyt johtuen asukkaiden kyvystä elää sopusoinnussa saarten herkän ympäristön kanssa. Asukkaiden tieto ja taidot ovat auttaneet säilyttämään ainutlaatuisen, koskemattoman ja monimuotoisen luonnon satojen vuosien ajan. Alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kokea merta, metsää ja maaseutua.

Jopa ulkoavaruus on jättänyt jälkensä näille erityisille saarille. 455 miljoonaa vuotta sitten meteoriitti osui Hiidenmaan Kärdlan pääkaupunkiin. Kraatterin jäljet ​​ovat nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Saarenmaalla on myös huomattavasti nuorempi ja pienempi meteoriittikraatteri, jonka nimi on Kaali.

Länsi-Viron saarten perinteiset, paikalliset ja herkulliset ruoat tunnetaan Virossa hyvin. Myös koskemattomasta luonnosta vaikutteita saaneet saarten käsityöt ovat kiehtovia.

Koulutus

UNESCOn työ kasvatusalalla vaihtelee esikoulusta korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Siihen liittyy myös kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, tieteen, teknologian, demokratian, oikeuden ja ympäristökasvatuksen koulutushankkeita.

Itämeri-projekti

Tämä hanke on osa Unescoa, ja sen verkosto kattaa kaikki Itämeren rannikon maat. Tällä hetkellä hankkeeseen osallistuu 156 koulua, joista 28 on Virossa. Hankkeen tavoitteena on kertoa Itämeren ympäristön tilasta ja lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Itämeren ympäristöongelmista.

Unesco-kouluverkosto (ASPnet)

ASPnet on verkosto, joka yhdistää kouluja, jotka edistävät ihmisoikeuskasvatusta ja kansainvälistä yhteistyötä demokratian sekä globaalin, kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen puolesta. Virossa ASPnetiin kuuluu 21 koulua.

Luovat kaupungit Virossa

Unescon Luovien kaupunkien verkosto perustettiin tukemaan yhteistyötä sellaisten kaupunkien välillä, jotka näkevät luovuuden kestävän kaupunkikehityksen strategisena tekijänä. Creative Cities Network käynnistettiin vuonna 2004 ja se kattaa seitsemän eri aluetta: käsityöt ja kansantaide, digitaalinen taiteellinen ilmaisu, elokuva, muotoilu, gastronomia, kirjallisuus ja musiikki.

Tartto: Unescon kirjallisuuden kaupunki

Vuoden 2015 lopussa Tartto liitettiin Unescon luovien kaupunkien verkostoon ja se sai "Kansainvälisen kirjallisuuden kaupungin" tittelin.

Kolmena kansainvälisenä aloiteideana Tarton kaupungilla on kirjallisuushankkeita (pilottiprojektina Bussirunoutta Tarton kaupunkibusseissa), käännösalan opiskelijoiden yhteistyötä kumppanimaiden kirjailijoiden kanssa sekä kirjallinen projekti, jonka kohdeyleisöä ovat ensisijaisesti tekstien tekijät sekä paikalliset asukkaat ja ei-perinteisiä elämyksiä etsivät turistit.

Luova Viljandi

Vuodesta 2019 lähtien Viljandi on ollut yksi Unescon luovista kaupungeista. Unesco luokittelee nämä luovat kaupungit "ideoiden ja innovatiivisten käytäntöjen laboratorioiksi". Innovatiivisen ajattelun ja toiminnan kautta ne antavat "konkreettisen panoksen" kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valituille kaupungeille on ominaista erilaiset taiteenmuodot - Unescon julistuksen mukaan Viljandin erikoisuuksia ovat käsityö ja kansantaide. Etelä-Viron kaupunki tunnetaan vuotuisista kansanmusiikkifestivaaleistaan, joita on pidetty vuodesta 1993 ja joka houkuttelee noin 25 000 kävijää vuosittain.

Tallinna: Unescon musiikkikaupunki

Vuonna 2022 Tallinna saa Unescon musiikkikaupungin tittelin. Tämä tekee Viron pääkaupungista yhden 49 uudesta kaupungista, jotka on nimetty Unescon Creative Cities Networkin jäseneksi.

Tallinna on Viron suurin musiikkikulttuurin keskus, jossa järjestetään laulu- ja tanssifestivaaleja sekä suuria kansainvälisiä festivaaleja ja konsertteja. Tunnetuin esimerkki kaupungin rikkaasta musiikkihistoriasta on vuonna 1869 perustettu Viron laulu- ja tanssijuhla.

Tallinn Music Week on toinen toistuva suuri musiikkitapahtuma, joka on myös juurtunut Viron pääkaupunkiin.

Viimeksi päivitetty: 18.03.2024

Teema: Historia ja kulttuuri