”Hyvän olon Viro"-tietovisakampanjan säännöt

Lähde: EAS

”Hyvän olon Viro"-tietovisakampanjan säännöt

1. ”Hyvän olon Viro"-tietovisakampanja (jäljempänä ”Kampanja”) on 22.03–31.05.2021 välisenä aikana järjestettävä kuluttaja-arvonta, jonka järjestää Enterprise Estonia (yritystunnus 90006006, osoite: Lasnamäe 2, 11412 Tallinna, jäljempänä ”Järjestäjä”), ollen myös kampanjan henkilötietojen hallinnoinnista ja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. 

2. Kampanjan palkinto on seitsemästä virolaisesta tuotteesta koostuva hyvinvointipaketti. Palkinto lähetetään tietovisan englannin-, saksan-, venäjän-, ruotsin-, latvian- ja suomenkielisen version voittajille, ja se sisältää seuraavat tuotteet:

Voittajan on kysyttäessä ilmoitettava Järjestäjälle koko postiosoitteensa (ei postilokero-osoite) sekä sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon toimittamiseksi. 

Järjestäjä maksaa palkinnon lähettämisestä aiheutuvat kulut. Palkinnon arvo on noin 40 euroa + toimituskulut. Palkinto lähetetään voittajalle kesä-elokuussa 2021.

3. Kampanjan tarkoituksena on esitellä yllättäviä ja mielenkiintoisia tietoja virolaisista hyvinvointiperinteistä matkailijoille.  

4. Kampanja on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille. 

5. Osallistuakseen arvontaan osallistujan on annettava sähkpostiosoitteensa sekä hyväksyttävä Visit Estonian sivuston eväste- ja tietosuojakäytännöt. Osallistuja suostuu myös siihen, että voittaessaan palkinnon hänen etunimensä voidaan julkistaa Visit Estonian Facebook-sivulla.

6. Voittaja arvotaan visan jokaisesta kieliversiosta (englanti, viro, saksa, ruotsi, suomi, latvia, venäjä - yhteensä 7 voittajaa). Voittomahdollisuuksiaan voi parantaa tekemällä visan useamman kerran ja jättämällä joka kerralla sähköpostiosoitteensa.

7. Kampanjan voittajat julkistetaan viimeistään 7.6.2021 Visit Estonian Facebook-sivulla (@visitestonia.fi, "Löydä Viro, Visit Estonia", https://www.facebook.com/visitestonia.fi). Voittajan tiedot julkistetaan kampanjan sääntöjen kohdassa 5 määritellyllä tavalla. 

8. Järjestäjä ottaa yhteyttä voittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen viiden (5) päivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta sopiakseen palkinnon toimittamisesta.

9. Voittajan on vastattava Järjestäjän yhteydenottoon tai otettava Järjestäjään itse yhteyttä 14 päivän kuluessa arvontatulosten julkistamisesta saadakseen palkinnon. Mikäli voittaja ei vastaa tai ole yhteydessä Järjestäjään annetussa ajassa, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.   

10. Voittajalla ei ole oikeutta siirtää palkintoa toiselle osapuolelle. Jos arvonnan voittaja ei halua vastaanottaa ja/tai käyttää itse palkintoa, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.

11. Palkinnon vaihtaminen toiseen tuotteeseen tai palveluun ei ole mahdollista. 

12. Osallistuja ei voi pyytää Järjestäjältä korvausta Kampanjaan osallistumisen aiheuttamista kuluista. 

13. Järjestäjän ja/tai sen alihankintakumppanien työntekijät eivät voi osallistua kampanjaan. 

 14. Kaikki osallistujien ilmoittamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä Järjestäjä julkaise niitä ilman osallistujan suostumusta tai luovuta niitä kolmansille osapuolille. Jos osallistuja ilmaisee haluavansa tilata uutiskirjeen (rastittaa kohdan “Tilaan Visit Estonian uutiskirjeen”), Järjestäjä voi käyttää osallistujan ilmoittamia henkilötietoja tai luovuttaa ne kolmansille osapuolille määrittelemiään markkinointitoimia, markkinatutkimusten järjestämistä, käyttäjätietojen analysointia tai muita vastaaviin toimiin liittyviä tarkoituksia varten, sekä lisätä osallistujan Visit Estonian sähköisen uutiskirjeen tilaajien tietokantaan. Osallistuja voi milloin tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen. 

15. Osallistujan ilmoittamia henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus. Osallistuja voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa kuitenkaan suostumuksen peruuttamista edeltävän käsittelyn laillisuuteen. 

16. Osallistujalla on oikeus pyytää henkilötietojen hallinnoijalta pääsyä omiin tietoihinsa sekä oikeus pyytää niiden muuttamista, poistamista tai käytön rajoittamista. Osallistujalla on myös oikeus olla 

hyväksymättä tietojensa käsittelyä tai niiden siirtämistä järjestelmästä toiseen. Lisätietoja siitä, kuinka Kampanjan Järjestäjä hallinnoi ja käsittelee osallistujien henkilötietoja, voi lukea osoitteesta https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/evaste-ja-tietosuojakaytanto

17. Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia Kampanjan sääntöihin ja palkintoihin, ilmoittamalla siitä Kampanjasivustolla, johon voimassa olevat säännöt on asetettu osallistujien nähtäville. 

18. Järjestäjä on päättänyt Kampanjasta seuraavaa: Kaikki Järjestäjän tekemät Kampanjaan liittyvät päätökset ovat lopullisia ja koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki Kampanjaan liittyvät kiistat ratkaistaan Viron lainsäädännön mukaisesti. 

19. Kampanjan järjestämiseen ja/tai Järjestäjän toimintaan liittyvät vaatimukset ja kysymykset tulee lähettää osoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän päivän kuluessa voittajien julkistamisesta. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja kysymykset tulee lähettää Järjestäjän tietosuojavastaavalle osoitteeseen andmekaitse@eas.ee

20. Järjestäjä käsittelee vaatimukset seitsemän päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestään vaatimuksen lähettäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.  

21. Ottaessaan osaa Kampanjasta osallistuja vakuuttaa, että hänen välittämänsä henkilötiedot ovat oikeita, että hän ymmärtää Kampanjan säännöt sekä niihin liittyvät ehdot, ja että hän osallistuu arvontaan omasta tahdostaan. Mikäli osallistuja on antanut itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja tai ollut muuten noudattamatta Kampanjan sääntöjä, sekä muissa järjestäjästä riippumattomissa ongelmatilanteissa, Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ja/tai palkintojen luovutus eikä häntä voida saattaa tästä vastuuseen. Järjestäjällä on yksipuolinen oikeus keskeyttää Kampanja ja palkintojenjako ilmoittamalla siitä julkisesti Kampanjasivustolla, mikäli sääntöjä on rikottu tai mikäli järjestäjä on kohdannut muun ylivoimaisen esteen (force majeure). 

 

Tätä hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.

Viimeksi päivitetty: 22.03.2021