Matsalun kansallispuisto

Matsalun kansallispuisto käsittää matalavetisen Matsalunlahden ja sen rannikon, Kasarijoen alajuoksun sekä noin 50 saarta ja luotoa niitä ympäröivine Väinämeren alueineen.

Se on lintubongareiden todellinen paratiisi, yksi Euroopan tärkeimmistä vesilintujen pysähdyspaikoista muuttoreitillä arktisen alueen ja Länsi-Euroopan välissä. 

Lintujen lisäksi Matsalun kansallispuiston suojelukohteina ovat myös Länsi-Virolle ominaiset puoliluontaiset biotoopit (ranta- ja luhtaniityt, alvarit ja lehdesniityt, ruoikot, piensaaret) ja Väinämeren kulttuuriperintö. 

Matsalussa sijaitsee 4 000 hehtaarin suuruinen Kasarin luhta – Euroopan suurin säilynyt avoin luhtaniitty, joka on tärkeä ruisrääkän, luhtahuitin ja heinäkurpan pesimisalue. Kansallispuiston läpi lentää vuosittain yli 2 miljoonaa vesilintua, joista 230 000 jää kansallispuistoon pitkäksi tai lyhyeksi ajaksi.

Lähes 3 000 ha kattava Kasarin jokisuiston ruoikko on suurin laatuaan Itämeren rannikolla. Ruoikossa voi kuulla ruokkilintuja, joista kuuluisin on kaulushaikara. Matsalun rantaniityt ovat Euroopan suurimpia rantaniittyjä. Ne ovat tärkeitä täällä pesiville kahlaajille (esim. viklo, töyhtöhyyppä, kuovi), sillä niiden kasvisto on matala ja vesiraja vapaa ruoikosta. Niittyjen hoidossa käytetään lihakarjaa.  Täällä voi tavata myös merikotkia ja suosirrejä. Eläimistä Kloostrin näkötornista voi mitä todennäköisimmin nähdä hirviä.

Kasviharrastajat löytävät runsaslajisilta lehdesniityiltä tammien ja pähkinäpensaiden välistä lukuisia kämmekkälajeja. Länsirannikon loivien maisemien monimuotoisuutta lisäävät siluurikauden aikaisista koralliriutoista muodostuneet kalkkikiviset rantapenkereet. Kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseksi on entisöity vanhoja ruokokattoisia heinälatoja ja kalastajatorppia.

Penijõen kartanossa sijaitsee Matsalun kansallispuiston vierailukeskus, jonka perusnäyttely kertoo suojelualueen luonnosta, historiasta ja kulttiperinnöstä. Keskuksessa voit nähdä myös 20-minuuttisen kuvashown ”Matsalun vuosi. Elämä Matsaussa jäistä jäihin”.  Täyden elämyksen saamiseksi suosittelemme tutkimaan jännittävien luontolomien pakettien mahdollisuuksia! Luontoelämyksiä tarjoavat myös monet näkötornit ja vaellusreitit.

Tunnustukset:

  • Matsalun kansallispuistolle on ainoana Baltian maissa myönnetty Euroopan Neuvoston todistus, jolla tunnustetaan Matsalun biologista, geologista ja maisemallista monimuotoisuutta. 
  • Kansallispuisto on osa HELCOMin Väinänmeren merisuojelualuetta. 
  • Vuonna 2007 Euroopan Komissio aloitti kilpailun ”Eurooppalaiset matkailun huippukohteet” (EDEN eli European Destinations of Excellence), ja Matsalusta tuli vuoden 2009 finalisti kilpailuluokassa: “EDEN.  Viron salaiset aarteet.  Matkailu ja suojelualueet”.
  • Euroopan kansallispuistoliitto (EUROPARC Federation) myönsi vuonna 2015 Matsalun kansallispuiston vaikutusalueelle ensimmäisenä Virossa kestävän matkailun todistuksen.
  • Matsalu on kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen eli Ramsar-alueiden listalla.
Minne mennä ja mitä tehdä

Tietoa hakutuloksien näytöstä löytyy käyttöehtojen kohdasta 12.