Paganamaan luonnonsuojelualue

Paganamaan luonnonsuojelualueen keskeisiä osia on syvä Piiriorun laakso, joka erottaa Haanjan ylängon Latvian puolella rajaa sijaitsevasta Aluksnen ylängöstä. Lisäksi mainita kannattaa Piirioja-puron välityksellä ketjuksi toisiinsa yhdistyneet alueen järvet, vaihtelevat maastoreliefit harjuineen ja huuhtoumalaaksoineen sekä kulttuuriperintömaisemat.

Suojelualueen korkeimmat merenpinnasta mitatut kohdat ovat Raadimägi (176,3m), Kikkamägi (132,8m) ja Trumbipalon mägi (168,3m). Alueen helmiä on neljän järven - Kikkajärv (pinta-ala 21,4 ha), Sarapuujärv, Liivajärv ja Mudajärv - muodostama ketju.

Paganamaan nimi juontaa juurensa mannerjään vetäytymisen yhteydessä moreenin alle hautautuneiden jäälohkareiden sulamisesta muotoutuneisiin suosuppiin, joita entisaikaan kutsuttiin myös paholaisen jalanjäljiksi.

Paganamaan luonnonsuojelualueen keskeisiä osia on syvä Piiriorun laakso, joka erottaa Haanjan ylängon Latvian puolella rajaa sijaitsevasta Aluksnen ylängöstä. Lisäksi mainita kannattaa Piirioja-puron välityksellä ketjuksi toisiinsa yhdistyneet alu

Ominaisuudet ja varusteet
${pagebanner.title}