Lähde: Kuressaare TIK

Suure - Rootsi loodusrada

Luontopolun pituus on 2,5 km. Voit tutustua rannikon koostumukseen, lintuihin ja rantamaastojen kehityshistoriaan. Lähtö Aadun turismitalossa Suure-Rootsin kylässä.
Ominaisuudet ja varusteet