Baltic Hotel Imperial

Baltic Hotel Imperial piedāvā korporatīvajiem klientiem līgumnoteikumus uzņēmumu viesu izmitināšanai, ēdināšanai un konferenču pakalpojumu sniegšanai. Vēsturiskajā ēkā esošo semināra telpu nomas cenā ir iekļauts moderns konferenču aprkojums, vajadzības gadījumā var pasūtīt arī skaļruņu sistēmu un tulkošanas tehniku.

Baltic Hotel Imperial piedāvā korporatīvajiem klientiem līgumnoteikumus uzņēmumu viesu izmitināšanai, ēdināšanai un konferenču pakalpojumu sniegšanai. Vēsturiskajā ēkā esošo semināra telpu nomas cenā ir iekļauts moderns konferenču aprkojums, vajadzīb

Aprīkojums un ērtības