Barklaja de Tolli piemineklis

Firsts Mihaels Andreass Barklajs de Tolli (1761-1818) bija krievu karavadonis un ģenerālfeldmaršals. Barklajs de Tolli (krieviskais vārds: Mihails Bogdanovičs Barklajs de Tolli) bija cēlies no Baltijas muižnieku dzimtas. Ar savu talantu un drošsirdību Barklajs de Tolli kā krievu karavadonis izcēlās vairākās cīņās, par ko ir saņēmis 14 augstākās pakāpes ordeņus. Barklajam de Tolli ir piešķirts I pakāpes Georga krusts, grāfa tituls, ģenerālfeldmaršala pakāpe, kā arī firsta tituls.
Piemineklis ir tapis 1849. gadā. Autori V. Demuts-Maļinovskis un A. Ščedrins. Barklajs de Tolli ir apbedīts ģimenes kapenēs Jegevastē.

Firsts Mihaels Andreass Barklajs de Tolli (1761-1818) bija krievu karavadonis un ģenerālfeldmaršals. Barklajs de Tolli (krieviskais vārds: Mihails Bogdanovičs Barklajs de Tolli) bija cēlies no Baltijas muižnieku dzimtas. Ar savu talantu un drošsirdīb

Aprīkojums un ērtības
Newsletter