Emajegi mācību taka

Pie Kantsi krodziņa ēkas sākas 3 km gara mācību taka, kas vijas pa dēļu celiņu gar upes nogāzi, zemā purva pļavu un purva bērzu audzi. Uz takas ir trīs atpūtas vietas ar telšu laukumu un palienes novērošanas platformu. Mācību takas iziešanai ir nepieciešama apmēram 1 stunda, un taka beidzas pie krodziņa ēkas.

Emajegi mācību taka atrodas Peipsivēres dabas lieguma teritorijā.

Noderīga informācija:  Peipsivēres (ar agrāko nosaukumu Emajegi-Sūrso) dabas lieguma zonas galvenās vērtības ir slapjo biotopu daudzveidība un Emajegi upes grīvas teritorija. Kopš 1981. gada tā ir valsts nozīmes dabas lieguma zona.
Pie Kantsi krodziņa ēkas sākas 3 km gara mācību taka, kas vijas pa dēļu celiņu gar upes nogāzi, zemā purva pļavu un purva bērzu audzi. Uz takas ir trīs atpūtas vietas ar telšu laukumu un palienes novērošanas platformu. Mācību takas iziešanai ir ne

Aprīkojums un ērtības
Newsletter