Heimtali mācību taka

Heimtali mācību taka sākas pie vecās Heimtali muižas spirta rūpnīcas, un tā ir piemērota dabas draugiem, kurus aizrauj spēcīgi platlapju koki. Milzu koku stumbri ir pārklāti ar dažādām retām sūnām, no kurām daudzas ir vērtīga biotopa raksturīgās sugas.

Apskates cienīgs ir tuvumā esošais Heimtali muižas komplekss un  parks, un novadpētniecības muzejs, kur var iepazīties ar nacionālajiem rokdarbiem.

Heimtalimācību taka sākas pie vecās Heimtali muižas spirta rūpnīcas, un tā ir piemērota dabas draugiem, kurus aizrauj spēcīgi platlapju koki. Milzu

Aprīkojums un ērtības
Newsletter