Igaunijas Arheoloģijas muzejs

Arheoloģijas muzejs iepazīstina ar agrīno Igaunijas vēsturi, balstoties uz lielāko arheoloģisko kolekciju un arhīva materiālu bāzi.

Varat apskatīt seno Igaunijas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju darba un sadzīves rīkus, ieročus un rotaslietas, Pulli apmetnes maketu un divas akmens laikmeta apbedījumu rekonstrukcijas.

Iespēja apskatīt Igaunijas teritorijā atrastos bronzas, dzelzs un sudraba priekšmetus.

Noderīga informācija: muzejā uzņemam tikai ar iepriekšēju reģistrēšanos un tikai ekskursijas vadītāja pavadībā. Ekskursijas ir igauņu, krievu, angļu, vācu un latviešu valodā par divām tēmām: Igauņu aizvēsture (1-1,5 h) un Igaunijā atklāto slēptuvju un dārgumu atradumi (1 h).

Arheoloģijas muzejs iepazīstina ar agrīno Igaunijas vēsturi, balstoties uz lielāko arheoloģisko kolekciju un arhīva materiālu bāzi.

Varat apskatīt seno Igaunijas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju darba un sadzīves rīkus, iero

Aprīkojums un ērtības
Newsletter