Jervseljas senmeža dabas mācību taka

Jervseljas dabas mācību taka iepazīstina ar mežiem, kas atrodas mācību un izmēģinājuma mežniecības tuvumā. Taka ir daudzveidīga un vijās cauri vairākiem mežaudžu tipiem - šeit redzēsiet vairāk nekā 360 gadus veco Karalisko priedi un vairāk nekā 40 m augstās egles, kas ir vienas no Igaunijā augstākajām. 
Taka daļēji vijās pa dēļu celiņu, maršruta garums ir 1-5 km. Lielisks maršruta sākumpunkts ir Jervseljas mednieku pils vai viesu nams, kur atrodas informācijas tāfeles ar taku kartēm. 
Jervseljas pārgājienu taka kopā ar senajiem mežiem ir viena no Dienvidigaunijas vietām, kas ir atklāšanas vērtas, un ir atzīmētas ar "National Geographic" dzelteno logu. 

Jervseljas dabas mācību taka iepazīstina ar mežiem, kas atrodas mācību un izmēģinājuma mežniecības tuvumā. Taka ir daudzveidīga un vijās cauri vairākiem mežaudžu tipiem - šeit redzēsiet vairāk nekā 360 gadus veco Karalisko priedi

Aprīkojums un ērtības
Newsletter