"Adventes kalendāra 2020" kampaņas noteikumi

Avots: EAS

"Adventes kalendāra 2020" kampaņas noteikumi

1. "Adventes kalendārs 2020" (turpmāk tekstā – kampaņa) ir Kampaņas spēle, kas ilgst no 1.12.-24.12.2020., un to organizē Igaunijas Uzņēmējdarbības attīstības fonds (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) (reģistrācijas numurs 90006006, Lasnamäe 2, 11412 Tallina, turpmāk tekstā - Organizators), kurš kampaņas ietvaros ir personas datu pārzinis.

2. Kampaņas balva ir īpaši sagatavots ceļojums uz Igauniju. Mēs piešķirsim trīs balvas.
"Adventes kalendāra 2020" balva ir īpaši sagatavots ceļojums uz Igauniju 2021. gada pirmajā pusē (līdz 31.05.2021.).
Balva iekļauj:
. Aviobiļetes divām personām turp un atpakaļ uz Tallinu no Rīgas.
. Nakšņošanu 2 personām uz 3 naktīm (1 numuriņā) viesnīcā pēc uzvarētāja izvēles
. Vienas 3 kārtu vakariņas divām personām restorānā pēc uzvarētāja izvēles.

3. Adventes kalendāra kampaņas mērķis ir iepazīstināt ar pārsteidzošiem un informatīviem faktiem, kuri ārzemju ceļotājiem saistās ar ziemu un Ziemassvētkiem Igaunijā. Fakti tiks apmeklētājiem atklāti virtuālās pastkartes veidā, atverot adventes virtuālā kalendāra lodziņus.

4. Konkursā var piedalīties ikviens, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

5. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam ir jāatver viens no adventes kalendāra lodziņiem un jāiesniedz savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese formā, kas atveras zem virtuālās pastkartes, kā arī ir jāpiekrīt personas datu apstrādei kampaņas veikšanas nolūkā vietnē (turpmāk "personas datu apstrādes mērķi"). Dalībnieks piekrīt arī, ka iegūstot balvu, viņa vārds tiek publiskots Kampaņas tīmekļa vietnē. Izlozē nav iespējams piedalīties, ja formā nav aizpildīti obligātie lauki.

6. Katrs izlozes dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu (kopumā trīs uzvarētāji). Dalībniekam ir iespējams palielināt savas uzvaras izredzes, katru dienu atverot vienu kalendāra lodziņu un ievadot savus datus anketā.

7. Trīs Kampaņas balvu uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 30.12.2020. "Visit Estonia" Facebook lapā (lietotājvārds @visitestonia, oficiālais nosaukums "Visit Estonia" ) un kampaņas lapā. Uzvarētāja izziņošanas formāts ir sniegts kampaņas noteikumu 5. punktā.

8. Organizators sazināsies ar uzvarētāju piecu dienu laikā pēc uzvarētāju paziņošanas, rakstot uz iesniegto e-pasta adresi, lai precizētu balvas nodošanu.

9. Kampaņas uzvarētājam 14 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas ir jāatbild Organizatoram, lai pieteiktos balvai. Ja Kampaņas uzvarētājs nav kontaktējies ar Organizatoru vai noteiktajā laikā atbildējis Organizatoram, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju

10. Uzvarētājam nav tiesību nodot savu balvu Trešajai pusei. Ja izlozētais uzvarētājs nevēlas izmantot balvu, Organizators rezervē tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.

11. Kampaņas balva nevar tikta apmainīta pret citu produktu vai servisu.

12. Kampaņas Uzvarētājs nevar pieprasīt no Organizatora atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, piedaloties Kampaņā.

13. Organizatora darbinieki un/vai saistītie partneri nav tiesīgi piedalīties kampaņā.

14. Visa Konkursa dalībnieku sniegtā informācija paliks konfidenciāla, un Organizators to nepublicēs bez dalībnieku piekrišanas un neizplatīs to trešajām personām. Ja (ieklikojot lauciņu "Parakstīties uz Estonia Newsletter) dalībnieks piekritīs, Organizators var pats izmantot informāciju vai koplietot to ar trešajām personām īpašām mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei, analīzei vai citiem saistītiem mērķiem, kā arī iekļaut elektroniskā biļetena."Visit Estonia" saņemšanai. Dalībniekam ir tiesības atrakstīties no biļetena saņemšanas.

15. Personas dati tiks saglabāti 5 gadus. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un tas neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību, kas balstās uz jūsu piekrišanu pirms šīs piekrišanas atsaukšanas.

16. Jums ir tiesības pieprasīt no Kontroliera pieeju jūsu personisko datu dzēšanai, izmainīšanai vai to procesēšanas ierobežošanai attiecībā uz jums ,kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Vairāk informācijas par personīgo datu apstrādi var atrast šeit.

17. Organizatoram ir tiesības izmainīt Ķampaņas noteikumus, ieskaitot balvas, par to paziņojot https://www.visitestonia.com/en/advent-calendar#/, kur ir publicēti Kampaņas noteikumi.

18. Kampaņas procedūras nosaka Kampaņas Organizators ar šādiem noteikumiem: visi Organizatora lēmumi ir galīgi un attiecas uz visiem dalībniekiem. Visi strīdi, kas varētu celties Kampaņas sakarā tiek risināti saskaņā ar spēkā esošo Igaunijas Republikas likumdošanu.

19. Pretenzijas un jautājumi Kampaņas organizāciju un/vai vadīšanu jāsūta uz e-pasta adresi tourism@eas.ee septiņu dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Pretenzijas un prasības par personas datu apstrādi var tikt nosūtītas datu apstrādes darbiniekam uz e-pasta adresi andmekaitse@eas.ee.

20. Kampaņas organizators izskatīs pretenzijas 7 dienu laikā no saņemšanas brīža un paziņos savu lēmumu prasītājam pa pretenzijas e-pastā norādīto adresi.

21. Piedaloties šajā Kampaņā, dalībnieks apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa, piekrīt nosacījumiem un prasībām un dod savu piekrišanu piedalīties Kampaņā. Ja Kampaņas dalībnieks nav ievērojis Kampaņas noteikumus vai arī ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju, kā arī citu kavēkļu gadījumā, kuri nav atkarīgi no Kampaņas Organizatora, Organizators netiks uzskatīts par atbildīgu par izlozes nerīkošanu un balvu nepiešķiršanu (kopskaitā 3). Kampaņas Organizatoram ir vienpusīgas tiesības pārtraukt Kampaņu un pārtraukt balvu piešķiršanu, ja noteikumi ir tikuši pārkāpti vai arī tam traucē citi neparedzēti apstākļi (Force Majeure), izvietojot par to publisku paziņojumu Kampaņas mājaslapā.

Šo projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 


Pēdējās izmaiņas: 03.11.2021