"Adventes kalendāra 2021" kampaņas noteikumi

Avots: EAS

"Adventes kalendāra 2021" kampaņas noteikumi

1. "Adventes kalendārs 2021" (turpmāk tekstā – kampaņa) ir Kampaņas spēle, kas ilgst no 1.12.-24.12.2021, un to organizē Igaunijas Uzņēmējdarbības attīstības fonds (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) (reģistrācijas numurs 90006006, Lasnamäe 2, 11412 Tallina, turpmāk tekstā - Organizators), kurš kampaņas ietvaros ir personas datu pārzinis.

2. Tie, kas atvēruši igauņu valodas Adventes kalendāra logus, var piedalīties balvas izlozē. Divas brīnišķigas naktis Tallinā. Balvas vērtība līdz 500 (pieci simti) eiro par divām personām. Kopā četras (4) balvas tiks izlozētas akcijas ietvaros.

Vienā balvu komplektā ietilpst:

1) divas naktis divām personām (viena istaba) Tallinas naktsmītnē pēc uzvarētāja izvēles;
2) 100 € kupons vienām- trīs ēdienu vakariņām divām personām restorānā Tallinā;
3) uzvarētāja izvēlēta pieredze Igaunijā (piemēram, ekskursija gida pavadībā, muzeja apmeklējums, darbnīca) diviem Tallinā, kas nav pasākums (akcijas balvas komplektā nav iekļauti koncerti, izrādes utt.);
4) transporta izdevumu (autobusa/prāmja biļetes vai degviela uz čeka pamata) atlīdzināšana divām personām no dzīvesvietas uz Tallinu un atpakaļ.

Izmitināšanas iestādei, pieredzes sniedzējam un restorānam ir jābūt izvēlētam no visitestonia.com datubāzē esošajiem uzņēmumiem, kuriem ir piešķirts COVID-19 drošs marķējums. Balvas komplekta kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 500 eiro.

Balvu var izmantot līdz 2022. gada 31. maijam.

Tie, kuri atvēruši Adventes kalendāra logus citās valodās (angļu, somu, vācu, krievu, zviedru, latviešu, lietuviešu un poļu), var piedalīties balvu izlozē par nakšņošanu trīs naktīm Tallinā divām personām. Līdz 900 (deviņi simti) eiro par trīs naktīm. Akcijas ietvaros kopā tiek izsniegtas divas (2) balvu paketes.

Vienā balvu komplektā ietilpst:

1) abu virzienu lidmašīnas biļetes divām (2) personām no, kādas Eiropas lidostas uz Tallinu
2) trīs naktis divām personām (viena istaba) Tallinas naktsmītnē pēc uzvarētāja izvēles
3) 100 eiro kuponu vienām- trīs ēdienu vakariņām divām personām Tallinas restorānā pēc uzvarētāja izvēles
4) uzvarētāja izvēles pieredze (piemēram, ekskursija gida pavadībā, muzeja apmeklējums, darbnīca) diviem Tallinā, kas nav pasākums (akcijas balvas komplektā nav iekļauti koncerti, izrādes utt.)

Izmitināšanas iestādei, pieredzes sniedzējam un restorānam ir jābūt izvēlētam no visitestonia.com datubāzē esošajiem uzņēmumiem, kuriem ir piešķirts COVID-19 drošs marķējums. Balvas komplekta kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 900 eiro.

Balvu var izmantot līdz 2022. gada 31. maijam.

Lai saņemtu balvu, uzvarētājam ir jāatklāj organizatoram savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Jāapstiprina, ka viņš ir vismaz 18 gadus vecs (sk. 4. punktu).

Laimētājam (un viņa pavadonim), izmantojot balvu, ir jāievēro Igaunijas Republikā noteiktie vīrusa izplatības apturēšanas ierobežojumi, kas publicēti šeit: https://kriis.ee/en/crisis-management-qa/crisis-management/restrictions-force

3. Adventes kalendāra kampaņas mērķis ir iepazīstināt ar pārsteidzošiem un informatīviem faktiem, kuri ārzemju ceļotājiem saistās ar ziemu un Ziemassvētkiem Igaunijā. Fakti tiks apmeklētājiem atklāti virtuālās pastkartes veidā, atverot adventes virtuālā kalendāra lodziņus.

4. Konkursā var piedalīties ikviens, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

5. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam ir jāatver viens no adventes kalendāra lodziņiem un jāiesniedz savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese formā, kas atveras zem virtuālās pastkartes, kā arī ir jāpiekrīt personas datu apstrādei kampaņas veikšanas nolūkā vietnē (turpmāk "personas datu apstrādes mērķi"). Dalībnieks piekrīt arī, ka iegūstot balvu, viņa vārds tiek publiskots Kampaņas tīmekļa vietnē. Izlozē nav iespējams piedalīties, ja formā nav aizpildīti obligātie lauki.

6. Kopā tiek izlozēti seši (6) uzvarētāji: četri (4) uzvarētāji no igauņu valodas dalībniekiem un divi (2) uzvarētāji no dalībniekiem citās valodās (angļu, vācu, zviedru, latviešu, krievu, lietuviešu un poļu). Viens dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu. Dalībnieki var palielināt savu iespēju laimēt, katru dienu atverot vienu logu un izmantojot saziņas veidlapu, lai pieteiktos- nosūtītu savus datus.

7. Balvu izloze un akcijas uzvarētāji starp igauņu valodā runājošajiem dalībniekiem tiek paziņoti 06.12., 13.12., 20.12., 27.12., facebook lapā "Visit Estonia" (lietotājvārds @puhkaeestis) un kampaņas mājaslapā. Uzvarētāji starp pārējo valodu dalībniekiem (angļu, vācu, zviedru, latviešu, krievu, lietuviešu un poļu) tiek izsludināti 29.12., facebook lapā "Visit Estonia" (lietotājvārds @visitestonia) un kampaņas mājaslapā. Publikācijas formāts ir aprakstīts kampaņas noteikumu 5.punktā.

8. Organizators sazināsies ar uzvarētāju piecu dienu laikā pēc uzvarētāju paziņošanas, rakstot uz iesniegto e-pasta adresi, lai precizētu balvas nodošanu.

9. Kampaņas uzvarētājam 14 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas ir jāatbild Organizatoram, lai pieteiktos balvai. Ja Kampaņas uzvarētājs nav kontaktējies ar Organizatoru vai noteiktajā laikā atbildējis Organizatoram, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju

10. Uzvarētājam nav tiesību nodot savu balvu Trešajai pusei. Ja izlozētais uzvarētājs nevēlas izmantot balvu, Organizators rezervē tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.

11. Kampaņas balva nevar tikta apmainīta pret citu produktu vai servisu.

12. Kampaņas Uzvarētājs nevar pieprasīt no Organizatora atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, piedaloties Kampaņā.

13. Organizatora darbinieki un/vai saistītie partneri nav tiesīgi piedalīties kampaņā.

14. Visa Konkursa dalībnieku sniegtā informācija paliks konfidenciāla, un Organizators to nepublicēs bez dalībnieku piekrišanas un neizplatīs to trešajām personām. Ja (ieklikojot lauciņu "Parakstīties uz Estonia Newsletter) dalībnieks piekritīs, Organizators var pats izmantot informāciju vai koplietot to ar trešajām personām īpašām mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei, analīzei vai citiem saistītiem mērķiem, kā arī iekļaut elektroniskā biļetena."Visit Estonia" saņemšanai. Dalībniekam ir tiesības atrakstīties no biļetena saņemšanas.

15. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. Dalībnieku personas dati tiek glabāti vienu gadu pēc akcijas beigām. Ja dalībnieks ir izteicis vēlmi saņemt jaunumus, dalībnieka e-pasta adrese tiek saglabāta, līdz dalībnieks to pats atsauc. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

16. Jums ir tiesības pieprasīt no Kontroliera pieeju jūsu personisko datu dzēšanai, izmainīšanai vai to procesēšanas ierobežošanai attiecībā uz jums ,kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Vairāk informācijas par personīgo datu apstrādi var atrast šeit.

17. Organizatoram ir tiesības izmainīt Ķampaņas noteikumus, ieskaitot balvas, par to paziņojot https://www.visitestonia.com/en/advent-calendar#/, kur ir publicēti Kampaņas noteikumi.

18. Kampaņas procedūras nosaka Kampaņas Organizators ar šādiem noteikumiem: visi Organizatora lēmumi ir galīgi un attiecas uz visiem dalībniekiem. Visi strīdi, kas varētu celties Kampaņas sakarā tiek risināti saskaņā ar spēkā esošo Igaunijas Republikas likumdošanu.

19. Pretenzijas un jautājumi Kampaņas organizāciju un/vai vadīšanu jāsūta uz e-pasta adresi tourism@eas.ee septiņu dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Pretenzijas un prasības par personas datu apstrādi var tikt nosūtītas datu apstrādes darbiniekam uz e-pasta adresi andmekaitse@eas.ee.

20. Kampaņas organizators izskatīs pretenzijas 7 dienu laikā no saņemšanas brīža un paziņos savu lēmumu prasītājam pa pretenzijas e-pastā norādīto adresi.

21. Piedaloties šajā Kampaņā, dalībnieks apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa, piekrīt nosacījumiem un prasībām un dod savu piekrišanu piedalīties Kampaņā. Ja Kampaņas dalībnieks nav ievērojis Kampaņas noteikumus vai arī ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju, kā arī citu kavēkļu gadījumā, kuri nav atkarīgi no Kampaņas Organizatora, Organizators netiks uzskatīts par atbildīgu par izlozes nerīkošanu un balvu nepiešķiršanu (kopskaitā 6). Kampaņas Organizatoram ir vienpusīgas tiesības pārtraukt Kampaņu un pārtraukt balvu piešķiršanu, ja noteikumi ir tikuši pārkāpti vai arī tam traucē citi neparedzēti apstākļi (Force Majeure), izvietojot par to publisku paziņojumu Kampaņas mājaslapā.

Šo projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2021