"Adventes kalendārs 2022" kampaņas noteikumi

Avots: EAS

"Adventes kalendārs 2022" kampaņas noteikumi

 1. "Adventes kalendārs 2022" (turpmāk tekstā – kampaņa) ir Kampaņas spēle, kas ilgst no 1.12.-24.12.2022, un to organizē Estonian Business and Innovation Agency (reģistrācijas numurs 90006012, Sepise 7, Tallina 11415, Estonia, turpmāk tekstā - Organizators), kurš kampaņas ietvaros ir personas datu pārzinis.

2. Tie, kas atvēruši igauņu valodas Adventes kalendāra logus, var piedalīties balvas izlozē. Divas brīnišķigas naktis Igaunijā. Balvas vērtība līdz 700 (septiņi simti) eiro par divām personām. Kopā viena (1) balva tiks izlozēta akcijas ietvaros.

Vienā balvu komplektā ietilpst:

  1. divas naktis divām personām (viena istaba) kādā no Igaunijas naktsmītnēm pēc uzvarētāja izvēles;
  2. 150€ kupons vienām- trīs ēdienu vakariņām divām personām Igaunijā esošā restorānā;
  3. uzvarētāja izvēlēta pieredze Igaunijā (piemēram, ekskursija gida pavadībā, muzeja apmeklējums, darbnīca) diviem Igaunijā, kas nav pasākums (akcijas balvas komplektā nav iekļauti koncerti, izrādes utt.);
  4. transporta izdevumu (autobusa/prāmja biļetes vai degviela uz čeka pamata) atlīdzināšana divām personām no dzīvesvietas uz Igauniju un atpakaļ.

Izmitināšanas iestādei, pieredzes sniedzējam un restorānam ir jābūt izvēlētam no visitestonia.com datubāzē esošajiem uzņēmumiem. Balvas komplekta kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 700 eiro.

Balvu var izmantot līdz 2023. gada 31. maijam.

Tie, kuri atvēruši Adventes kalendāra logus citās valodās (angļu, somu, vācu, krievu, zviedru, latviešu, lietuviešu un poļu) var piedalīties balvas izlozē par nakšņošanu trīs naktis Igaunijā divām personām. Līdz 1500 (viens tūkstotis pieci simti) eiro par trīs naktīm. Akcijas ietvaros kopā tiek izsniegts viens (1) balvu komplekts.

Vienā balvu komplektā ietilpst:

  1. abu virzienu lidmašīnas biļetes divām (2) personām no izvēlētās Eiropas lidostas uz Igauniju
  2. trīs (3) naktis divām personām (viena istaba) kādā Igaunijas naktsmītnē pēc uzvarētāja izvēles
  3. 150 eiro kuponu vienām- trīs ēdienu vakariņām divām personām Igaunijā esošā restorānā pēc uzvarētāja izvēles
  4. uzvarētāja izvēles pieredze (piemēram, ekskursija gida pavadībā, muzeja apmeklējums, darbnīca) diviem Igaunijā, kas nav pasākums (akcijas balvas komplektā nav iekļauti koncerti, izrādes utt.)

Izmitināšanas iestādei, pieredzes sniedzējam un restorānam ir jābūt izvēlētam no visitestonia.com datubāzē esošajiem uzņēmumiem. Balvas komplekta kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 eiro.

Balvu var izmantot līdz 2023. gada 31. maijam.

3. Adventes kalendāra kampaņas mērķis ir iepazīstināt ar pārsteidzošiem un informatīviem faktiem, kuri ārzemju ceļotājiem saistās ar ziemu un Ziemassvētkiem Igaunijā. Fakti tiks apmeklētājiem atklāti virtuālās pastkartes veidā, atverot adventes virtuālā kalendāra lodziņus.

4. Konkursā var piedalīties ikviens, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

5. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam ir jāatver viens no adventes kalendāra lodziņiem un jāiesniedz savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese formā, kas atveras zem virtuālās pastkartes, kā arī ir jāpiekrīt personas datu apstrādei kampaņas veikšanas nolūkā vietnē (turpmāk "personas datu apstrādes mērķi"). Dalībnieks piekrīt arī, ka iegūstot balvu, viņa vārds tiek publiskots Kampaņas tīmekļa vietnē. Izlozē nav iespējams piedalīties, ja formā nav aizpildīti obligātie lauki.

6. Kopā tiek izlozēti divi (2) uzvarētāji: viens (1) uzvarētājs no igauņu valodas dalībniekiem un viens (1) uzvarētājs no dalībniekiem citās valodās (angļu, vācu, latviešu, krievu, lietuviešu un poļu). Viens dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu. Dalībnieki var palielināt savu iespēju laimēt, katru dienu atverot vienu logu un izmantojot saziņas veidlapu, lai pieteiktos- nosūtītu savus datus.

7. Balvu izloze un akcijas uzvarētāji tiek paziņoti 29.12. Visit Estonia Facebook lapā (lietotājvārds @visitestonia.lv) un kampaņas lapā. Publikācijas formāts ir aprakstīts akcijas noteikumu 5.punktā.

8. Organizators sazināsies ar uzvarētāju piecu dienu laikā pēc uzvarētāju paziņošanas, rakstot uz iesniegto e-pasta adresi, lai precizētu balvas nodošanu.

9. Kampaņas uzvarētājam 14 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas ir jāatbild Organizatoram, lai pieteiktos balvai. Ja Kampaņas uzvarētājs nav kontaktējies ar Organizatoru vai noteiktajā laikā atbildējis Organizatoram, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju

10. Uzvarētājam nav tiesību nodot savu balvu Trešajai pusei. Ja izlozētais uzvarētājs nevēlas izmantot balvu, Organizators rezervē tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.

11. Apmešanās vieta, restorāns un pieredze, kas iekļauta balvas komplektā, jāizvēlas no datubāzes tīmekļa vietnē www.visitestonia.com.Kampaņas balva nevar tikt apmainīta pret citu produktu vai servisu.

12. Kampaņas uzvarētājs nevar pieprasīt no Organizatora atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, piedaloties kampaņā.

13. Organizatora darbinieki un/vai saistītie partneri nav tiesīgi piedalīties kampaņā.

14. Visa Konkursa dalībnieku sniegtā informācija paliks konfidenciāla, un Organizators to nepublicēs bez dalībnieku piekrišanas un neizplatīs to trešajām personām. Ja (ieklikojot lauciņu "Parakstīties uz Estonia Newsletter) dalībnieks piekritīs, Organizators var pats izmantot informāciju vai koplietot to ar trešajām personām īpašām mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei, analīzei vai citiem saistītiem mērķiem, kā arī iekļaut elektroniskā biļetena "Visit Estonia" saņemšanai. Dalībniekam ir tiesības atrakstīties no biļetena saņemšanas.

15. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. Dalībnieku personas dati tiek glabāti vienu gadu pēc akcijas beigām. Ja dalībnieks ir izteicis vēlmi saņemt jaunumus, dalībnieka e-pasta adrese tiek saglabāta, līdz dalībnieks to pats atsauc. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

16. Jums ir tiesības pieprasīt no kontroliera pieeju jūsu personisko datu dzēšanai, izmainīšanai vai to procesēšanas ierobežošanai attiecībā uz jums ,kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Vairāk informācijas par personīgo datu apstrādi var atrast šeit.

17. Organizatoram ir tiesības izmainīt kampaņas noteikumus, ieskaitot balvas, par to paziņojot https://www.visitestonia.com/en/advent-calendar#/, kur ir publicēti kampaņas noteikumi.

18. Kampaņas procedūras nosaka kampaņas Organizators ar šādiem noteikumiem: visi Organizatora lēmumi ir galīgi un attiecas uz visiem dalībniekiem. Visi strīdi, kas varētu celties kampaņas sakarā tiek risināti saskaņā ar spēkā esošo Igaunijas Republikas likumdošanu.

19. Pretenzijas un jautājumi kampaņas organizāciju un/vai vadīšanu jāsūta uz e-pasta adresi tourism@eas.ee septiņu dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Pretenzijas un prasības par personas datu apstrādi var tikt nosūtītas datu apstrādes darbiniekam uz e-pasta adresi andmekaitse@eas.ee.

20. Kampaņas organizators izskatīs pretenzijas 7 dienu laikā no saņemšanas brīža un paziņos savu lēmumu prasītājam pa pretenzijas e-pastā norādīto adresi.

21. Piedaloties šajā kampaņā, dalībnieks apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa, piekrīt nosacījumiem un prasībām, dod savu piekrišanu piedalīties kampaņā. Ja kampaņas dalībnieks nav ievērojis kampaņas noteikumus vai arī ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju, kā arī citu kavēkļu gadījumā, kuri nav atkarīgi no kampaņas Organizatora, Organizators netiks uzskatīts par atbildīgu par izlozes nerīkošanu un balvu nepiešķiršanu (kopskaitā 2). Kampaņas Organizatoram ir vienpusīgas tiesības pārtraukt kampaņu un pārtraukt balvu piešķiršanu, ja noteikumi ir tikuši pārkāpti vai arī tam traucē citi neparedzēti apstākļi (Force Majeure), izvietojot par to publisku paziņojumu kampaņas mājaslapā.

Šo projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2022