Konkursa "Par un ap igauņu kino" noteikumi

Avots: Mona Menets

Konkursa "Par un ap igauņu kino" noteikumi

1. Konkurss "Par un ap igauņu kino" (turpmāk "Konkurss") ir reklāmas spēle, kas norisinās no 2020. gada 14. oktobra līdz 14. decembrim un kuru organizē Enterprise Estonia (turpmāk "Organizators"). Enterprise Estonia ir atbildīgā persona GDPR nozīmē.

2. Konkursa balva ir individuāls ceļojums uz Igauniju. Mēs piešķirsim trīs šādas balvas.

Konkursa "Par un ap igauņu kino" balva ir individuāli veidots ceļojums uz Igauniju, kas jārealizē 2021. gadā, viena no filmu festivāliem, norises laikā.
Zemāk varat izvēlēties kādu no filmu festivāliem:

  • Hāpsalu šausmu un fantāzijas filmu festivāls (aprīlis)
  • Tartu mīlas filmu festivāls "Tartuff" (augusts)
  • Dabas filmu festivāls Matsalu (septembris)
  • Tartu pasaules filmu festivāls (oktobris)
  • Tallinas "Melno nakšu" filmu festivāls (novembris)

Balva sastāv no:

  • Biļetes divām personām turp un atpakaļ uz/no Tallinu no Rīgas.
  • Nakšņošana viesnīcā uz 3 naktīm divām personām.
  • Kino festivāla ieejas karte divām personām uz izvēlēto kino festivālu;
  • Individuāli izstrādāta ekskursija pēc uzvarētāja izvēles, divām personām, atbilstoši Konkursa tēmai;

3. Konkursa mērķis ir iepazīstināt ar Igaunijā uzņemto filmu populārākajām filmēšanas vietām.

4. Konkursā var piedalīties ikviens, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

5. Lai piedalītos šajā Konkursā un galvenās balvas izlozē, dalībniekam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, norādot pilnu vārdu un uzvārdu, korektu e-pasta adresi, kā arī jāpiekrīt sīkdatņu un privātuma politikai vietnē https://www.visitestonia.com/lv/tests-par-un-ap-igaunu-kino (turpmāk "personas datu apstrādes mērķis"). Uzvarētājam jāiesniedz Konkursa noteikumu 10. pantā minētie dati. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. iedaļas a) apakšpunkts, t.i., datu subjekta Piekrišana.

6. Personas dati tiks uzglabāti 5 gadus.

7. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu Piekrišanu, neietekmējot personas datu apstrādes likumību, pamatojoties uz Piekrišanu.

8. Organizators nenodod personas datus trešai valstij vai starptautiskai organizācijai.

9. Konkursa balvas ieguvēji tiks paziņoti ne vēlāk kā 21.12.2020 vietnē Visit Estonia English Facebook lapā (lietotājvārds @visitestonia, oficiālais nosaukums Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia/).

10. Organizators piecu dienu laikā pēc uzvarētāja paziņošanas sazinās ar uzvarētāju, izmantojot norādīto e-pasta adresi, lai noskaidrotu uzvarētāja vārdu, uzvārdu un citus personiskos datus, kas nepieciešami balvas saņemšanai.

11. Konkursa uzvarētājam ir jāatbild Organizatoram vai jāsazinās ar Organizatoru, lai pretendētu uz Konkursa balvu, 14 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas (Konkursa noteikumu 9. pants). Ja Konkursa uzvarētājs noteiktajā laikā nav sazinājies ar Organizatoru vai atbildējis uz Organizatora sūtītajām e-pasta vēstulēm, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.

12. Uzvarētājam nav tiesību nodot balvu citai personai. Ja Uzvarētājs nevēlas pats izmantot balvu, Organizators patur tiesības izlozēt jaunu Uzvarētāju.

14. Konkursa balva nav nododama citai personai, un to nevar apmainīt pret kādu citu produktu vai pakalpojumu.

15. Konkursa Uzvarētājs nevar pieprasīt no Organizatora atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, piedaloties Konkursā.

16. Organizatora un/vai tā iepirkuma partneru darbinieki nav tiesīgi piedalīties Konkursā.

17. Visa Konkursa dalībnieku sniegtā informācija paliks konfidenciāla, Organizators to nepublicēs bez dalībnieku piekrišanas un neizplatīs to trešajām personām. Pēc dalībnieku piekrišanas Organizators var pats izmantot informāciju vai koplietot to ar trešajām personām īpašām mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei, analīzei vai citiem saistītiem mērķiem, kā arī iekļaut Visit Estonia elektroniskā biļetena  abonentu datu bāzē. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šī biļetena saņemšanas.

18. Organizatoram ir tiesības mainīt Konkursa noteikumus, ieskaitot balvas, paziņojot par to, tajā pašā tīmekļa vietnē, kurā ir Konkursa noteikumi.

19. Ja Konkursa dalībnieks nav ievērojis Konkursa noteikumus, sniedzis nepatiesu vai nepareizu informāciju par sevi, kā arī citu kļūmju gadījumā, kas nav attiecināmas uz Konkursa Rīkotāju, Organizators nav atbildīgs par piešķirtās balvas nesaņemšanu. Konkursa Rīkotājam ir vienpusējas tiesības izbeigt Konkursu un pārtraukt balvu piešķiršanu, ja tiek pārkāpti šie noteikumi vai citos neparedzētos apstākļos (nepārvarama vara), publicējot paziņojumu Konkursa mājas lapā.

20.  Visi Organizatora lēmumi, organizējot šo Konkursu, ir galīgi un attiecas uz visiem tā dalībniekiem, ievērojot šos nosacījumus un  apstiprināto procedūru. Visi strīdi, kas izriet no šī Konkursa, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

21. Pretenzijas un jautājumi par Konkursa organizāciju  var tikt iesniegti septiņu dienu laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas, nosūtot uz e-pasta adresi: tourism@eas.ee. Pretenzijas un /vai jautājumus par personas datu apstrādi var nosūtīt uz datu aizsardzības inspektora e-pasta adresi: andmekaitse@eas.ee.

22. Konkursa Organizators pretenzijas izskata 7 dienu laikā no to saņemšanas dienas un  par pieņemto  lēmumu paziņo pretenzijas iesniedzējam uz pretenzijā norādīto e-pasta adresi.

23. Šis Konkurss nekādā veidā netiek sponsorēts vai administrēts no Facebook puses. Informāciju saņems Rīkotājs, nevis Facebook. Sniegtā informācija tiks izmantota tikai un vienīgi saziņai ar Konkursa uzvarētājiem.

24. Jums ir tiesības pieprasīt no Organizatora piekļuvi saviem personas datiem un to grozīšanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai iebilst pret to apstrādi.

25. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, saistībā ar šī Konkursa organiztorisko norisi Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā.

Šo projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2020