Privātuma un sīkfailu politikas noteikumi

Avots: Joosep Martinson

Privātuma un sīkfailu politikas noteikumi

Datu aizsardzības noteikumos ir izskaidroti personas datu apstrādes principi, apstrādājot Igaunijas Uzņēmējdarbības attīstības fonda tūrisma attīstības centra interneta vietnes www.visitestonia.com / www.puhkaeestis.ee (turpmāk: Interneta vietne) lietotāju personas datus (turpmāk: Lietotājs). Personas datu pārzinis ir Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (turpmāk: EAS; reģistrācijas numurs 90006012, adrese Lasnamäe 2, 11412 Tallina, e-pasts info@eas.ee), vairāk informācijas par EAS organizācijas datu aizsardzības noteikumiem atradīsi šeit

Lai iepazītos ar datiem vai materiāliem, lūdzam iesniegt informācijas pieprasījumu, rakstot uz adresēm info@visitestonia.com vai info@eas.ee

Visos jautājumos par personas datu apstrādi vari sazināties ar EAS datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz adresi andmekaitse@eas.ee.  

NB! Zemāk minētie datu aizsardzības noteikumi netiek piemēroti juridisku personu un iestāžu, kā arī to pārstāvju - fizisku personu / darbinieku datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti, izrietot no juridiskas personas saimnieciskās darbības, t. sk. personas amata pienākumiem, darba uzdevumiem v. tml. Ja vērsies pie mums juridiskas personas vai iestādes vārdā, lūdzam izmantot nevis savu personisko, bet darba kontaktinformāciju. 

Personas identificēšanas dati 

Darba gaitā apstrādājam Tavus personas datus, piemēram, ja vērsies pie mums vai izmanto Visit Estonia pakalpojumus. Mēs varam vākt Tavus personas datus vairākos veidos, tai skaitā, taču ne tikai, ja Tu apmeklē mūsu Interneta vietni, reģistrējies Interneta vietnē, aizpildi formu vai aptauju, kā arī saistībā ar citu darbību, pakalpojumu, funkciju vai resursu, kurus esam padarījuši pieejamus Interneta vietnē, lietošanu. Nepieciešamības gadījumā Tev var prasīt vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru. Tomēr Tev ir iespējams mūsu Interneta vietni apmeklēt arī anonīmi. Mēs vācam Tavus personas datus tikai tad, ja Tu šādu informāciju sniedz mums brīvprātīgi.  

Mēs varam vākt Tavus anonīmos un statistikas datus jebkurā laikā, kad Tu lieto mūsu Interneta vietni. To vidū var ietilpt interneta pārlūka nosaukums, datora tips un tehniskā informācija par to, kā Tu esi savienots ar mūsu Interneta vietni, piemēram, informācija par operētājsistēmu un izmantojamo interneta pakalpojuma sniedzēju, kā arī cita līdzīga informācija. 

Kā mēs izmantojam savāktos personas datus 

EAS tūrisma attīstības centrs var vākt un izmantot Tavus personas datus šādiem mērķiem: 

 • Mūsu Interneta vietnes darbināšanai un pārvaldīšanai. Mums Tava informācija var būt nepieciešama, lai korekti atainotu Interneta vietni.  
 • Klientu apkalpošanas uzlabošanai. Tevis iesniegtā informācija palīdz mums atbildēt uz klientu pieteikumiem un labāk atbalstīt klientu vajadzības. 
 • Lietotāja pieredzes personalizēšanai. Apkopotus datus varam izmantot, lai gūtu labāku pārskatu par to, kā Interneta vietnes lietotāji kā grupa izmanto mūsu Interneta vietnē pieejamos pakalpojumus un resursus. 
 • Mūsu Interneta vietnes uzlabošanai. Varam Tevis sniegto atgriezenisko saiti izmantot mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai. 
 • Reklāmu, konkursu, aptauju organizēšanai un citu Interneta vietnes funkciju lietošanai.  
 • Lai ar Tavu piekrišanu sūtītu Tev informāciju par tēmām, kas, mūsuprāt, varētu būt Tev interesanti. 
 • Periodiskai e-pasta vēstuļu sūtīšanai. Mēs varam izmantot e-pasta adresi, lai sūtītu Tev informāciju un atjauninājumus, kas ir saistīti ar Tavu pasūtījumu. Tāpat izmantojam e-pastu, lai atbildētu uz Taviem jautājumiem un/vai citiem pieprasījumiem.  
 • Apkārtrakstu sūtīšanai. Regulāri sakārtojam apkārtrakstu saņēmēju sarakstu un uzturam to aktuālu, lai nodrošinātu Tev kvalitatīvu apkārtraksta saturu. Ja Tu atsakies no apkārtraksta saņemšanas, Tava kontaktinformācija tiek automātiski dzēsta no saraksta. 
 • Ja mēs organizējam un īstenojam kādu akciju, kuras ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas datus, mēs šos datus vācam un izmantojam tikai ar akcijas īstenošanas mērķi un atbilstoši akcijas noteikumiem, piemēram, lai sazinātos ar uzvarētāju, izlozētu un piegādātu godalgu. 

Kā mēs aizsargājam Tavus personas datus 

Izmantojam atbilstošas datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes paražas un drošības pasākumus, lai aizsargātu Tavus personas datus, lietotāja vārdu, paroli un citu mūsu Interneta vietnē saglabāto informāciju pret neatļautu piekļuvi, grozīšanu, publicēšanu vai iznīcināšanu.  

Izmantojam gan organizatoriskus, fiziskus, gan informācijas tehnoloģiju līdzekļus, lai nodrošinātu drošu datu apstrādi. Ir ieviesti atbilstoši norādījumi un noteikumi, kā arī mūsu darbinieki apstrādā Tavus personas datus tikai savu darba uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā. Piesaistot apstrādātājus, pieprasām vismaz tāda paša drošības līmeņa nodrošināšanu.  

Tavas tiesības un piekļuve datiem 

Tev ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, iesniedzot mums rakstisku pieteikumu. Pirms atbildes sniegšanas vienmēr pārliecināmies, ka pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt datus vai pieprasīt darbības veikšanu. Tev ir tiesības: 

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem; 
 • pieteikt savu personas datu labošanu, iesniedzot mums informāciju ar pareiziem datiem; 
 • pieteikt savu personas datu dzēšanu. Šādas tiesības netiek piemērotas, ja personas dati, kurus lūdz dzēst, tiek apstrādāti uz kāda cita juridiska pamata, vai arī datu glabāšanas pienākums izriet no tiesību akta; 
 • pieteikt savu personas datu apstrādes ierobežošanu; 
 • pieteikt savu personas datu pārnešanu; 
 • pieteikt piekrišanas savu personas datu apstrādei atsaukšanu; 
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu aizsardzības inspekcija, (info@aki.ee, 627 4135); 
 • atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, t. sk. atteikties no apkārtraksta saņemšanas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanas pamata notikušas apstrādes, kas veikta pirms atsaukšanas, likumību. 

Personas datu pieņēmēji 

Mēs nepārdodam, nemainām, neiznomājam, nepārsūtām, kā arī nekādā veidā nepadarām Tavus personas datus pieejamus trešajām personām. Ar iepriekš minētajiem mērķiem varam tādiem pieņēmējiem kā biznesa partneri un uzticami apstrādātāji sniegt tādu vispārēju apkopotu demogrāfisku vai statistikas informāciju, kas nav saistīta ar apmeklētājus un lietotājus identificējošiem personas datiem. Mēs varam izmantot pakalpojuma sniedzējus - trešās personas, lai tie palīdzētu mums pārvaldīt mūsu uzņēmējdarbību un Interneta vietni, vai veiktu darbības mūsu vārdā, piem., nosūtītu apkārtrakstus vai aptaujas. Mēs varam sniegt Tavu informāciju šīm trešajām pusēm ar ierobežotiem mērķiem ar noteikumu, ka Tu esi mums sniedzis atbilstošu atļauju. Mēs nepubliskojam Tavus datus vairāk kā tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ņemot vērā datu aizsardzību regulējošos tiesību aktus un to nosacījumus. 

Personas datu glabāšana 

Apstrādājam personas datus tik maz, cik iespējams. Tavi personas dati netiek uzglabāti ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķiem, kuriem personas dati bija nepieciešami, pēc līgumisko attiecību beigšanās juridisko prasību sastādīšanai, iesniegšanai un aizsargāšanai, vai arī, ja šāds pienākums izriet no tiesību aktiem. Ja nepieciešams, aktualizējam Tavus datus. Piemēram, saraksti uzglabājam piecus (5) gadus, akciju ietvaros apstrādājamos personas datus atbilstoši akcijas noteikumiem līdz akcijas beigām. Dokumenti un informācija, kas ir pārsnieguši termiņu, tiek iznīcināti.  

Elektroniski apkārtraksti 

Ja Tu izlem pievienoties mūsu apkārtrakstam, Tev tiks sūtīti EAS tūrisma attīstības centra jaunumi, informācija par produktiem un pakalpojumiem utt. Detalizētus norādījumus pasūtījuma anulēšanai pievienojam katras vēstules beigām, ja Tu nākotnē vēlētos atteikties no e-vēstulēm; Tu ar šo mērķi vari ar mums sazināties arī ar mūsu Interneta vietnes starpniecību. Mēs varam izmantot pakalpojuma sniedzējus - trešās personas, lai tie palīdzētu mums pārvaldīt mūsu uzņēmējdarbību un Interneta vietni, vai veiktu darbības mūsu vārdā, piem., nosūtītu apkārtrakstus vai aptaujas. Mēs varam sniegt Tavu informāciju šīm trešajām pusēm ar ierobežotiem mērķiem ar noteikumu, ka Tu esi sniedzis atbilstošu atļauju. 

Atsauces uz citām interneta lapām 

Tu vari mūsu Interneta vietnē atrast reklāmas un citu saturu, kas Tevi novirza (caur saitēm) tālāk uz mūsu partneru, piegādātāju, reklamētāju, sponsoru, licenču devēju un citu trešo pušu interneta vietnēm un pakalpojumiem. Šajās interneta vietnēs atainojamais saturs un saites nav mūsu kontrolē un mēs neatbildam par interneta vietņu, kas ved no mūsu Interneta vietnes (vai ved uz mūsu vietni), paražām. Turklāt šīs interneta vietnes vai pakalpojumi, tai skaitā to saturs un saites, var pastāvīgi mainīties. Šajās interneta vietnēs var būt savi atsevišķi datu aizsardzības noteikumi un klientu servisa noteikumi, tādēļ uz tām netiek attiecināti mūsu datu aizsardzības noteikumi. Pārlūkojot un sazinoties jebkādā citā interneta vietnē, t. sk. interneta vietnēs, kurās ir saite uz mūsu Interneta vietni, spēkā ir šīs interneta vietnes noteikumi un nosacījumi. 

Izmaiņas datu aizsardzības noteikumos 

EAS tūrisma attīstības centram ir tiesības atjaunināt šos noteikumus jebkurā brīdī. Kad mēs to darām, publicējam atbilstošu paziņojumu savas Interneta vietnes sākumlapā. Iesakām Tev šo lapu regulāri apmeklēt, lai būtu informēts par to, kā mēs palīdzam aizsargāt savāktos personas datus. Ir svarīgi, lai Tu apzinātos, ka Tavs pienākums ir šos privātuma noteikumus regulāri pārskatīt, lai būtu informēts par atbilstošajām izmaiņām. 

 

Sīkdatņu noteikumi 

Kas ir sīkdatnes? 

Kā pierasts profesionālās interneta vietnēs, arī mūsu Interneta vietne izmanto sīkdatnes – mazas datnes, kas tiek ielādētas Tavā datorā, lai sniegtu vislabāko lietošanas pieredzi Interneta vietnē. Šajā lapā aprakstām, kādu informāciju sīkdatnes vāc, kā mēs to izmantojam un kādēļ sīkdatnes dažkārt ir nepieciešams saglabāt. Tāpat paskaidrojam, kā vari aizliegt sīkdatņu saglabāšanu, lai gan tas var ierobežot vai kavēt konkrētu Interneta vietnes funkcionalitāšu darbību. 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes 

Mēs izmantojam sīkdatnes vairāku zemāk aprakstītu iemeslu dēļ. Diemžēl lielākajā daļā gadījumu sīkdatņu aizliegšanai nav standarta iespēju, kas pilnībā kavētu šo sīkdatņu Interneta vietnei pievienoto funkciju lietošanu. Tu vari iestatīt savu interneta pārlūku tā, lai tas aizliegtu sīkdatnes vai informētu par sīkdatņu sūtīšanu.  

Sīkdatņu izmantošanu var aizliegt interneta pārlūka iestatījumus (precīzākus norādījumus atradīsi savā interneta pārlūka sadaļā Help / Spikker). Atceries, ka sīkdatņu aizliegšana ietekmē šīs un daudzu citu apmeklējamo interneta vietņu funkcijas. Sīkdatņu aizliegšana parasti izraisa arī konkrētu šīs Interneta vietnes funkcionalitāšu un funkciju bloķēšanu. Ja Tu neesi pārliecināts, vai vēlies sīkdatnes atļaut vai aizliegt, ir ieteicams atļaut visu sīkdatņu lietošanu, jo tās tiek izmantotas Tevis lietotā pakalpojuma sniegšanai. 

Mūsu izmantotās sīkdatnes 

Kad izveido sev kontu mūsu Interneta vietnē, reģistrācijas procesa vadībai un vispārējai pārvaldībai izmantojam sīkdatnes. Šādas sīkdatnes parasti tiek izmantotas žurnālos, bet dažos gadījumos tās var saglabāt, lai atcerētos Tavas izvēles arī pēc izrakstīšanās. 

Mēs izmantojam sīkdatnes, kad esi autorizējies, lai varētu to atcerēties. Tā Tev nav atkārtoti jāautorizējas, katru reizi apmeklējot Interneta vietni. Šīs sīkdatnes parasti tiek noņemtas vai dzēstas, kad Tu izraksties, lai nodrošinātu piekļuvi ierobežotām funkcijām un zonām tikai tiem lietotājiem, kas ir autorizējušies Interneta vietnē. 

Šajā Interneta vietnē tiek piedāvāti apkārtraksta vai e-pasta pasūtīšanas pakalpojumi, sīkdatnes var arī izmantot, lai atcerētos, vai Tu esi jau reģistrējies un vai atainot konkrētus paziņojumus, kas var attiekties tikai uz pasūtītiem/nepasūtītiem lietotājiem.

Dažreiz piedāvājam Tev aizpildīšanai aptaujas, lai saņemtu vērtīgu informāciju, lai nākotnē izmantotu labākus rīkus vai iegūtu labāku pārskatu par Interneta vietnes lietotājiem. Saistībā ar šīm aptaujām var izmantot sīkdatnes, lai atcerētos, kas jau ir aizpildījis aptauju, kā arī atainotu Tev precīzus rezultātus, kad esi pārgājis nākamajā lapā. 

Ja iesniedz datus, izmantojot formu, kas atrodas kontaktu lapā vai komentāru daļā, sīkdatnes var izmantot, lai saglabātu Tavu lietotāja informāciju vēlākai sarakstei. 

Lai šajā Interneta vietnē piedāvātu Tev lielisku lietošanas pieredzi, esam nodrošinājuši funkcionalitāti, ar kuras palīdzību vari Interneta vietni iestatīt atbilstoši savām vēlmēm. Lai atcerētos Tavas izvēles, mums ir jāiestata sīkdatnes tā, lai šo informāciju varētu saņemt katru reizi, kad saziņu ar Interneta vietni ietekmē tavas izvēles. 

Trešo personu sīkdatnes 

Dažos izņēmuma gadījumos izmantojam arī uzticamu trešo personu piedāvātās sīkdatnes. Zemāk ir aprakstīts, kādas sīkdatnes var izmantot mūsu Interneta vietnē. 

Šajā Interneta vietnē izmanto Google Analytics risinājumu, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analīzes risinājumiem internetā, kā arī palīdz mums saprast, kā lietotāji izmanto mūsu Interneta vietnes un kā mēs varētu vēl vairāk uzlabot viņu lietošanas pieredzi. Šīs sīkdatnes var sekot arī, piemēram, tam, cik ilgu laiku Tu pavadi apmeklējamajā Interneta lapā vai lappusēs, kas savukārt mums palīdz rādīt Tevi interesējošu saturu. 

Dažkārt izmēģinām jaunas funkcijas un veicam izmaiņas Interneta vietnes uzbūvē. Jaunu funkciju pārbaudes laikā šīs sīkdatnes var izmantot, lai nodrošinātu, ka Interneta vietnes apmeklēšanas pieredze ir pastāvīga, vienlaicīgi palīdzot mums saprast, kādus optimizēšanas līdzekļus mūsu Interneta vietnes lietotāji novērtē visvairāk. 

Interneta vietnē Tu vari izmantot tiešās saites, kas vada Tevi uz trešās personas interneta vietni pakalpojuma vai produkta iegādei. Tā kā mums ir svarīgi saprast, kādus produktus un pakalpojumus atainot Interneta vietnē un cik daudzi mūsu Interneta vietnes apmeklētāji izmanto šādas tiešās saites, tad izmantojam sīkdatnes, kas seko, cik daudzi uzklikšķina uz saitēm.  

Mūsu vietnes saturu un informāciju par mūsu darbību rāda vairāki dažādi partneri un sekošanas sīkdatnes ļauj mums redzēt, vai lietotāji Interneta vietnē ir nonākuši caur kādu mūsu partnera interneta vietni, tā varam ar viņiem atbilstoši sadarboties. 

Tāpat šajā Interneta vietnē izmantojam sociālo mediju taustiņus un/vai spraudņus (AddThis), kas ļauj Tev savienoties ar savu kontaktu tīklu vairākos veidos. Iepriekš minētā funkcionēšanai vairākas sociālo mediju interneta vietnes caur mūsu Interneta vietni izmanto sīkdatnes, kuras var izmantot Tava profila papildināšanai viņu interneta vietnē vai tādēļ, lai papildinātu datus, kurus tie ir savākuši atbilstoši viņu privātuma noteikumiem. Šādu sociālo mediju interneta vietņu vidū ir, piemēram, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn u. c. 

Precīzāks pārskats par sīkdatnēm, kas tiek izmantotas vietnē: 

_ga (2a) 

Rada unikālu Tava apmeklējuma ID, zem kura uzkrājas statistika par apmeklētāja rīcību. 

_gat (24h) 

Rada unikālu Tava apmeklējuma ID, zem kura uzkrājas statistika par apmeklētāja rīcību. 

_collect (sesija) 

Ar to noskaidro Tavu interneta pārlūku, operētājsistēmu un vietni, no kuras Tu ieradies. 

AWSELB (sesija) 

Izmanto, lai sadalītu ienākošo kustību starp atsevišķiem serveriem, lai atvieglotu Interneta vietnes lietošanas ātrumu. 

AWSELBCORS (sesija) 

Reģistrē, kādu serveri Tu paliec lietojam pēc tam, kad iepriekšējā sīkdatne ir Tev nozīmējusi lietošanas serveri. 

rc::c (sesija) 

Izmanto, lai atdalītu lietotājus-cilvēkus no robotiem. 

__utmt 

Izmanto pieprasījuma ierobežošanai. 

_at.cww (pastāvīgi) 

Izmanto AddThis modulis, lai mērītu, cik daudzi ir dalījušies ar rakstu sociālo mediju kanālos. 

_fbp (3 mēneši) 

Izmanto Facebook, lai vāktu Tavu statistikas informāciju par darbību internetā. 

ads/ga-audiences (sesija) 

Izmanto Google Ads reklāmu atkārtotai parādīšanai, ja esi izrādījis interesi par mūsu Interneta vietnes saturu. 

IDE (1 gads) 

Izmanto Google DoubleClick, lai mērītu Tavu darbību internetā un tā novērtētu reklāmu panākumus. 

Loc (1 year) 

Izmanto Tavas fiziskās atrašanās vietas noteikšanai, lai tā vienkāršotu interneta satura lietošanu. 

plumbr_user_tracker (pastāvīga sīkdatne) 

Uzskaita, cik reizes no kādas ierīces lapa tika apmeklēta. Pat tad, ja lapu apmeklēja viena un tā pati persona, bet no trim dažādām iekārtām, tās tiek skaitītas kā trīs dažādas personas.  

Papildinformācija 

Cerams, esi atradis nepieciešamos paskaidrojumus šajā sadaļā. Ja neesi pārliecināts, vai atļaut vai aizliegt sīkdatņu lietošanu, iesakām sīkdatnes drīzāk atļaut, lai būtu pārliecināts, ka netiek ierobežota neviena funkcionalitāte.  

Ar personas datiem saistīts pārkāpums 

Ja notiek ar personas datiem saistīts pārkāpums un tas acīmredzami apdraud Tavas tiesības un brīvības, par to noformējam atbilstošus dokumentus. Noteikti izmantojam pasākumus, lai nekavējoties pārtrauktu pārkāpumu. 

Ja pārkāpuma rezultātā acīmredzami rodas lieli draudi Tavām tiesībām un brīvībām, informēsim par to arī Tevi. Informēšanas mērķis ir ļaut Tev piemērot nepieciešamos piesardzības pasākumus situācijas atvieglošanai. 

Saziņa ar mums 

Ja Tev ir jautājumi saistībā ar datu aizsardzības noteikumiem vai personas datiem, šīs Interneta vietnes paražām vai citām ar Interneta vietnes lietošanu saistītām tēmām, droši sazinies ar mums. 

•            Ja ir jautājumi, kas ir saistīti ar Interneta vietni, raksti, lūdzu, uz adresi info@visitestonia.com.

•            Ja ir jautājumi, kas ir saistīti ar personas datiem, raksti, lūdzu, uz EAS datu aizsardzības speciālista adresi andmekaitse@eas.ee

Pēdējās izmaiņas: 04.10.2023