Kalanas osta

Kalanas osta tika uzcelta pagājušā gadsimta vidū kā zvejas osta. Osta atrodas Kepu pussalā, 50 km attālumā no Kerdlas. Tajā pašā akvatorijā atrodas arī Ristnas jahtu osta. 
Aizsardzība pret vējiem un viļņiem ir slikta, spēcīgi vēji no dienvidiem un rietumiem rada spēcīgus viļņus. Iebraukšana ir dziļa, bet šaura un ieteicama tikai gaišā dienas laikā, ar labu redzamību un mēreniem laika apstākļiem. 
Pietauvošanās ir ar bortu
Brīdinājums: mola gals ir izvirzīts! Nav kuģu ceļa marķējuma, tas tiek projektēts
Koordinātas: 58°55 ́10"N, 22°03 ́31"E

Ostu reģistrs

Kalanas osta tika uzcelta pagājušā gadsimta vidū kā zvejas osta. Osta atrodas Kepu pussalā, 50 km attālumā no Kerdlas. Tajā pašā akvatorijā atrodas arī Ristnas jahtu osta. 
Aizsardzība pret vējiem un viļņiem ir slikta,

Aprīkojums un ērtības
Newsletter