Kallastes fotomedības

Fotomedības ir enerģiska, nedaudz sportiska spēle, kas prasa komandas saspēli un radošu pieeju.
Komandām Kallastes saimniecības teritorijā jāatrod zināmi priekšmeti (vietas) un tās jānofotografē atbilstoši iepriekš noteiktajai tēmai.
Fotomedības ilgst 2 stundu. Pēc to pabeigšanas komandas izstāda savas fotogrāfiju sērijas aplūkošanai un visas komandas kopīgi piešķir labākajiem punktus.

Fotomedības ir enerģiska, nedaudz sportiska spēle, kas prasa komandas saspēli un radošu pieeju.
Komandām Kallastes saimniecības teritorijā jāatrod zināmi priekšmeti (vietas) un tās jānofotografē atbilstoši iepriekš noteiktajai tēmai.
Fotome

Aprīkojums un ērtības
Newsletter