Karksi ciema muzejs

Karksi ciema muzejā apmeklētājus gaida trīs telpas: kolhoza istaba, vecīša-večiņas kambaris un skolas telpa.

Kolhoza istabā var aplūkot Karksi kolhoza karogus, vimpeļus, godarakstus un fotogrāfijas.

Vecīša-večiņas kambarī ir iekārtota 20. gs. 1. puses Mulgimā lauku sētas istabas ekspozīcija.

Skolas telpā ir apkopota un saglabāta informācija par Karksi pagasta skolu vēsturi un vietējo kultūru sākot no muižas laikiem līdz pat šodienai.

Karksi ciema muzejā apmeklētājus gaida trīs telpas: kolhoza istaba, vecīša-večiņas kambaris un skolas telpa.

Kolhoza istabā var aplūkot Karksi kolhoza karogus, vimpeļus, godarakstus un fotogrāfijas.

Vecīša-večiņas kambarī ir iekārtota

Aprīkojums un ērtības
Saistītie objekti