Karulas Nacionālais parks

Karulas Nacionālais parks izvietots Valgas un Veru apriņķos. Tas izveidots ar mērķi saglabāt Igaunijai raksturīgo dabu un atdzīvināt taupīgo dzīvesveidu un Dienvidigaunijas lauku kultūras mantojumu. Karulas augstiene ir 5-8 km plata pakalnu josla. Tajā izvietotās Koobassaares apkārtnē un Ähijärv ezera ziemeļu krastā skatam paveras ledāju kušanas rezultātā veidojušās iedobes. Karula ir bagāta ar ezeriem - kopumā augstienē to ir 60. Šie seklie un dūņainie ezeri ir laba augšanas vieta daudziem augiem. Karulas Nacionālā parka teritorijā izvietota arī Kaikas pauguraine. Karulas augstākais punkts ir Rebasejärve Tornimägi kalns, no kura 30 metru augstā torņa var vērot gleznaino apkārtni.

Karulas Nacionālais parks izvietots Valgas un Veru apriņķos. Tas izveidots ar mērķi saglabāt Igaunijai raksturīgo dabu un atdzīvināt taupīgo dzīvesveidu un Dienvidigaunijas lauku kultūras mantojumu. Karulas augstiene ir 5-8 km plata pakalnu josla. Ta

Aprīkojums un ērtības
Newsletter