Kasari upe un vēsturiskais tilts

Uz šodienu atjaunotais un par gājēju tiltu izmantojamais Kasari upes vecais tilts tika uzbūvēts 1904.gadā. Šis 308 m garais un 7 m platais tilts bija savulaik garākais betona tilts Eiropā. Garuma un ūdens daudzuma ziņā ceturtā lielākā Igaunijas upe tek uz Matsalu līča austrumu piekrasti. Kasari upes garums ir 112 km, bet tās ūdenssateces laukums ir 3210 km2. Posmā no vecā līdz jaunajam tiltam upe tek caur Matsalu Nacionālo parku un to ieskauj zemās, applūstošās Kasari palieņu pļavas. Vērtīgi zināt: Kasari upe ir produktīva līdaku, raudu un citu saldūdens zivju vairošanās vieta un migrācijas ceļš.

Uz šodienu atjaunotais un par gājēju tiltu izmantojamais Kasari upes vecais tilts tika uzbūvēts 1904.gadā. Šis 308 m garais un 7 m platais tilts bija savulaik garākais betona tilts Eiropā. Garuma un ūdens daudzuma ziņā ceturtā lielākā Igaunijas upe

Aprīkojums un ērtības
Newsletter