Kereveres dabas lieguma zona

Kereveres dabas lieguma zonā var vērot ūdensputnu pārlidojumus un ligzdošanu un pavasara palus un iepazīt daudzveidīgo upes, palieņu pļavu un mežu faunu un floru.

Kereveres dabas lieguma zona ir izveidota ar mērķi saglabāt un aizsargāt šajā apvidū sastopamās retās dzīvnieku un augu sugas, to dzīves un augšanas vietas, meža palieņu pļavu biocenozi un iekšzemes ūdenskrātuves. Šeit mītošās izsargājamās sugas ir melnais stārķis, mazais ērglis, daudzas sikspārņu sugas, salate, akmeņgrauzis, platgalve, dūņu pīkste, dzeltenā dzegužkurpīte u.c.

Kereveres dabas lieguma zonā var vērot ūdensputnu pārlidojumus un ligzdošanu un pavasara palus un iepazīt daudzveidīgo upes, palieņu pļavu un mežu faunu un floru.

Kereveres dabas lieguma zona ir izveidota ar mērķi saglabāt un aizsargāt šajā

Aprīkojums un ērtības
${pagebanner.title}