Kirumpē pils drupas

Pirmās rakstiskās liecības par Kirumpē pili nonākušas līdz mums no 1322. gada, kad Lietuvas kņazs Gedimins to sagrāva. Pils dibināta Tartu bīskapijas austrumu robežas aizsardzībai tolaik svarīgā Tartu-Pleskavas tirdzniecības un kara ceļa malā. Pilij vairākas reizes tika uzbrukts, tā tikusi sagrauta un atkal atjaunota, galīgi sagrauta Krievijas-Zviedrijas kara laikā 1656.gadā.

Interesanti zināt: ap Kirumpē pili atradās liels tirgoņu un amatnieku ciems. Zviedrijas Valsts arhīvā ir saglabājušies pils un apkārtnes plāni. 1784. gadā dibinātās Veru pilsētas būvēšanai tikuši izmantoti akmeņi no pilsdrupām. Liepas uz pilsdrupām ir stādītas 1940. gadā.

Pirmās rakstiskās liecības par Kirumpē pili nonākušas līdz mums no 1322. gada, kad Lietuvas kņazs Gedimins to sagrāva. Pils dibināta Tartu bīskapijas austrumu robežas aizsardzībai tolaik svarīgā Tartu-Pleskavas tirdzniecības un kara ceļa malā. Pil

Aprīkojums un ērtības
Newsletter