Kurisu rīkle

Kurisu rīkle ir netālu no Kurisu ciema izvietots karsts. Karsta augšējās malas diametrs ir aptuveni 32 metri, apakšējā daļā tas piltuvveidīgi sašaurinās līdz 12 metriem, sasniedzot 6,2 m dziļumu. Te zem zemes pazūd no Pihla purva plūstošais strautiņš. Vasarās, kad strauts ir neliels, karsta piltuves dibenā atklājas kaļķakmens pamatne un neliela alas mute. Pavasaros šeit saplūst tik lieli ūdens daudzumi, ka visa karsta piltuve ir pildīta ar ūdeni, kas, plūstot pāri malām, appludina visu apkārtni, radot ezera iespaidu. Kurisu karstā pazūdošais ūdens atkal sasniedz virszemi vecās ganībās, kas izvietotas 3 km attālumā no Pihla ciema.

Kurisu rīkle ir netālu no Kurisu ciema izvietots karsts. Karsta augšējās malas diametrs ir aptuveni 32 metri, apakšējā daļā tas piltuvveidīgi sašaurinās līdz 12 metriem, sasniedzot 6,2 m dziļumu. Te zem zemes pazūd no Pihla purva plūstošais strautiņš

Aprīkojums un ērtības