Somā nacionālais parks

Somā ir sastopami koku puduru ieskauti milzīgi purvi, lielākas un mazākas upes, sugām bagātas palienes pļavas un ziediem bagātīgas noras, un tas viss kopumā ļauj izbaudīt neskartās dabas skaistumu.

Apmeklētājiem Somā ir plašāk pazīstams, pateicoties pavasara paliem sniega kušanas laikā, vai plūdiem pēc lietavām, ko dēvē arī piekto gadalaiku, kad visas takas un zemākie meži ir applūduši un kad par vienīgo pārvietošanās līdzekli kalpo kanoe laiva vai smailīte.

Ja uz Somā Nacionālo parku brauksi caur Sūre-Jāni, tad noteikti dodies pastaigā pa Hipasāres mācību taku vai izpēti mūžamežu, pārvietojoties pa Kūranīdu dēļu celiņu. Ja izraudzīsies  maršrutu vairāk uz dienvidiem no Viljandi, tad iegriezies Sūre-Kepu muižā, kā arī dodies pastaigā pa Bebru taku, kas aizsākas pie Somā Nacionālā parka Apmeklētāju centra un piemērota arī ceļotājiem ratiņkrēslā un bērnu ratiņos. Noteikti apstājies arī pie Rīsas purva takas, lai baudītu klusumu, ko pilsētas kņadā nesastapt!

Cilvēka darbības neiejaukšanās dēļ Somā ir kļuvusi par patvēruma vietu gan lieliem, gan maziem dzīvniekiem un putniem. Par to, cik sena un skaista ir šīs vietas apdzīvotība, stāsta tradicionālā vienkoču laiva, kas izcirsta no viengabala apses koka, kura darināšanas mākslu var apgūt Somā.

Somā Nacionālais parks iekļauts Eiropas nozīmes neskarto teritoriju jeb PAN Parku tīklojumā.

Kurp doties un ko darīt

Informācija par meklēšanas rezultātu attēlošanu ir norādīta Lietošanas nosacījumu 12. punktā.