Matsalu nacionālais parks

Matsalu nacionālais parks aptver seklo Matsalu līci un tā krastu, Kasari upes grīvu un aptuveni 50 salas ar to ieskaujošo Veinameri šaurumu. Tā ir īsta paradīze tiem, kurus interesē putni; viena no Eiropas svarīgākajām ūdensputnu pieturas vietām migrācijas ceļā starp Arktiku un Rietumigauniju.

Matsalu nacionālajā parkā bez putniem vēl tiek aizsargātas Rietumigaunijai raksturīgās daļēji dabīgās cenozes (krasta un palienes pļavas, alvāri un meža pļavas, meldrāju masīvi un saliņas) un Veinameri šauruma kultūras mantojums.

Matsalu atrodas 4000 ha lielā Kasari paliene, Eiropas lielākā saglabājusies paliene, kas ir svarīga griežu, ormanīšu un ķikutu ligzdošanas vieta. Nacionālo parku ik gadu šķērso vairāk nekā 2 miljoni ūdensputnu, no tiem vairāk nekā 230 000 nacionālajā parkā uzturas īsāku vai ilgāku laiku.

Kasari niedrājā, kas aizņem aptuveni 3000 ha un ir lielākais tāds visā Baltijas jūras piekrastē, var saklausīt kāpelētājķauķus, no kuriem zināmākais ir lielais dumpis. Matsalu randu pļavas ir vienas no lielākajām Eiropā un nozīmīgas šeit ligzdojošajiem putniem (piemēram, tilbītēm, ķīvītēm, kuitalām), jo šeit ir zema flora un ūdens zona bez stublājiem. Gaļas liellopi palīdz apkopt pļavas. Vēl iespējams sastapt jūras ērgli un parasto šņībīti. Runājot par dzīvniekiem, no Klostri skatu torņa, visticamāk, ieraudzīsiet alni.

Tie, kurus interesē augi, sugu bagātīgajās meža pļavās, starp ozoliem un lazdām, atradīs vairākas orhidejas. Rietumkrasta nolaideno ainavu daudzveidību vairo kaļķakmens krasta kāpes, kas veidojušās no silūra laikmeta koraļļu rifiem. Kultūras mantojuma saglabāšanai ar senajiem niedru jumtiem atjaunoti siena šķūņi un zvejnieku būdiņas

Penijē muižā atrodas Matsalu nacionālā parka apmeklētāju centrs, kura pamatekspozīcija iepazīstina ar aizsargājamās teritorijas dabu, vēsturi un mantoto kultūru, kā arī tur iespējams noskatīties 20 minūšu slaidu programmu „Matsalu gads. Dzīve Matsalu no ledus līdz ledum“. Labākas pieredzes iegūšanai izpēti aizraujošo dabas atpūtas piedāvājumu iespējas! Dabas piedzīvojumus piedāvā arī dažādi skatu torņi un takas.

Atzinības:

  • Nacionālajam parkam vienīgajam Baltijā ir Eiropas Padomes Diploms, ar ko tiek atzīta aizsargājamās zonas bioloģiskā, ģeoloģiskā un ainaviskā daudzveidība.
  • Nacionālais parks ir daļa no HELCOM Veinameri šauruma jūras aizsardzības zonas.  
  • 2007. gadā Eiropas Komisija aizsāka konkursu „Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” (EDEN jeb European Destinations of Excellence), Matsalu bija 2009. gada nominants kategorijā „EDEN. Igaunijas neatklātie dārgumi. Tūrisms un aizsargājamās zonas“.
  • 2015. gadā nacionālais parks kā pirmais Igaunijā ieguva ilgtspējīgā tūrisma sertifikātu, ko izsniedz Eiropas Aizsargājamo zonu savienība (EUROPARC Federation).
  • Matsalu teritorija ir iekļauta starptautiskas nozīmes mitrāju jeb t.s. Ramsari teritoriju sarakstā.
Kurp doties un ko darīt

Informācija par meklēšanas rezultātu attēlošanu ir norādīta Lietošanas nosacījumu 12. punktā.