Lāri meža mācību taka

3,6 km garā mācību taka gaida visus, ko interesē mežzinātne. Te var uzskatāmi uzzināt, ko nozīmē kubatūras un tilpuma jēdzieni, var aplūkot lāna un mētrāja mežu tipus, uzzināt, kas ir priežu ģenētiskais rezervāts un kādi koki tiek uzskatīti par plus-kokiem, kā arī iepazīties ar mežzinību kultūras mantojumu.

Taka ir aprīkota ar norādēm un informācijas plāksnēm un uz tās ir ierīkotas 17 apskates vietas - meža kultūras, dabīgās atjaunošanās veicināšana, izcirtumi, izdegumi, veci ceļi, reti augi, skudrām bagāti meži u.t.t. Taku var mērot arī ar automašīnu.

3,6 km garā mācību taka gaida visus, ko interesē mežzinātne. Te var uzskatāmi uzzināt, ko nozīmē kubatūras un tilpuma jēdzieni, var aplūkot lāna un mētrāja mežu tipus, uzzināt, kas ir priežu ģenētiskais rezervāts un kādi koki tiek uzskatīti par pl

Aprīkojums un ērtības
Newsletter