Laekveres ciema centra laukakmens ēkas

Izcilākā Laekveres apdzīvotās vietas daļa ir pagājušajā gadsimta 20.-30. gados būvētās laukakmens ēkas: skola, veikals, pienotava un ugunsdzēsēju ēka. 

Ēkas kā vēstures un kultūras pieminekļi veido unikālu ēku ansambli. Galvenais celtniecības materiāls ir laukakmeņi, kas daļēji nākuši no apkārtējiem laukiem. Kā apgalvots, daļa no akmeņiem ir nākusi no blakus esošā ciemata Moora agrāko laiku brīnumskaistās muižas ēkas, kas bija būvēta neogotiskā stilā, bet kura pilnībā nekad netika pabeigta. Ēkas tika būvētas Peipsiēres Raja ciemata celtniecības meistara Fomina vadībā. 

Ēkas ir pieminekļu aizsardzībā esošas būves. 

Izcilākā Laekveres apdzīvotās vietas daļa ir pagājušajā gadsimta 20.-30. gados būvētās laukakmens ēkas: skola, veikals, pienotava un ugunsdzēsēju ēka. 

Ēkas kā vēstures un kultūras pieminekļi veido unikālu ēku ansambli. G

Aprīkojums un ērtības
Newsletter