Luuas muižas parks

Luuas muižas parks atrodas Jegevas (Jõgeva) novadā Vooremaa dabas liegumā.
Luuas muižas galvenā ēkā kopā ar saimniecības ēkām ir pieminekļu aizsardzībā esošas būves. Parks ir dabas aizsardzības objekts kopš 1959. gada. Parka platība platība ir 19,7 hektāri.
Parks ir ļoti bagāta ar dažādām sugām. Tajā aug aptuveni 150 taksoni koku un krūmu, no tiem svešzemju sugas - 110.
Parkā dzīvo aizsargājamo sugu sikspārņi: ziemeļu sikspārnis, ūdeņu naktssikspārnis, brūnais garausainis, lielais naktssikspārnis, dīķu naktssikspārnis, Natūza sikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis, pundursikspārnis un  meža pūce.

Luuas muižas parks atrodas Jegevas (Jõgeva) novadā Vooremaa dabas liegumā.
Luuas muižas galvenā ēkā kopā ar saimniecības ēkām ir pieminekļu aizsardzībā esošas būves.

Aprīkojums un ērtības
Newsletter