Meklējot Kesmu dārgumus

Dārgumu meklēšana ir jautra piedzīvojumiem bagāta apvidus spēle, kuras gaitā dalībnieki ar kartes un kompasa palīdzību apgūst orientēšanās iemaņas. Tā ir komandu spēle, kur tiek pārbaudīta apķērība, spēja pamanīt un prasme sadarboties. Turklāt, dodoties pārgājienā, dalībniekiem paveras lieliska iespēja aplūkot Kesmu nozīmīgākos apskates objektus.

Lai iesaistītos spēlē, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas orientēšanā, tajā var iesaistīties ikviena vecuma dalībnieks. Iespējamas dažādas variācijas ar takas garumu, saturu un laiku.

Cena sākot ar 10 eiro par dalībnieku. Cena ir spēkā grupām no 10 līdz 35 personām. Lielākām vai mazākām grupām cena pēc vienošanās.

Dārgumu meklēšana ir jautra piedzīvojumiem bagāta apvidus spēle, kuras gaitā dalībnieki ar kartes un kompasa palīdzību apgūst orientēšanās iemaņas. Tā ir komandu spēle, kur tiek pārbaudīta apķērība, spēja pamanīt

Aprīkojums un ērtības