Nacionālā arhīva Noora mājas zāles

Nacionālā arhīva Noora mājā darba laikā pasākumu (semināru, apmācību, informācijas dienu) organizēšanai var izmantot divas zāles.
Konferenču zālē ir 90 vietas ar izvietojumu teātra stilā, izvietojumā ar galdiem šeit ir 42 vietas. Mācību klasē ir 50 vietas, iekārtojumā ar galdiem - 32 vietas. Zālēs ir pieejama nepieciešamā tehnika (datu projektors, skaļruņi, WiFi).

Mājas priekšā ir bezmaksas autostāvvieta (uz vietas reģistrējoties).
Pēc vienošanās ir iespējams pasūtīt ēdināšanu no pašu izvēlētiem catering pakalpojumiem.
Ja vēlaties, jūs varat pasūtīt ekskursiju, kas iepazīstina ar arhīvu un tajā uzglabājamajiem materiāliem. 

Nacionālā arhīva Noora mājā darba laikā pasākumu (semināru, apmācību, informācijas dienu) organizēšanai var izmantot divas zāles.
Konferenču zālē ir 90 vietas ar izvietojumu teātra stilā, izvietojumā ar galdiem šeit ir 42 vietas. Mācību klasē ir

Aprīkojums un ērtības