Pārgājiens uz Tammes iežu atsegumiem

Tammes iežu atsegumu ainavas aizsardzības zona atrodas Vertsjerves (Võrtsjärv) ezera austrumu krastā, Rannu pagastā, starp Tammes un Nēmiskilas (Neemisküla) ciemiem. Te ir aplūkojami vairāki vidējā Devona perioda Arukilas (Aruküla) smilšakmens nogulumiežu atsegumi. Tammes atsegumi ir pazīstami kā bruņām klātās aizvēsturiskās zivs Dunkleosteus atradumu vieta, no kuras, sākot no 19. gs. 2. puses ir iegūti dažādi vērtīgi paleontoloģijas atradumi.

Uz apmēram 2 km garās takas ir izvietotas kopumā 10 informācijas plāksnes, kas sniedz interesantus faktus par apkārtnes dabu. Kopš 2012. gada pārgājienu taka ir apmeklētājiem atvērta tikai daļēji - 600 m garumā no takas sākuma līdz ugunskuru vietai.

Tammes iežu atsegumu ainavas aizsardzības zona atrodas Vertsjerves (Võrtsjärv) ezera austrumu krastā, Rannu pagastā, starp Tammes un Nēmiskilas (Neemisküla) ciemiem. Te ir aplūkojami vairāki vidējā Devona perioda Arukilas (Aruküla) smilšakmens nog

Aprīkojums un ērtības