Pārgājiens uz Toonojas purva saliņu

Toonoja ir sena purva sala Igaunijas lielākajā urvā, kur pirmā apdzīvotā vieta radās pirms 4000 gadiem. No kādreizējām 8 saimniecībām labā stāvoklī ir saglabājusies tikai dūmu sauna.

Ceļš uz Toonoju vienmēr ir bijis sarežģīts, pēdējais iedzīvotājs pārvācās ar savu iedzīvi uz velosipēda 1987. gadā. Mēs no Karuskoses ar sniega kurpēm iesim pāri purvam uz Toonoju, ziemā dosimies ar slēpēm. Pēc ierašanās, gatavosim maltīti, kurināsim saunu, stāstīsim senos stāstus un iepazīsim meža dzīvnieku pēdas. Mēs gulēt teltīs vai dūmu saunā. Nākamajā dienā apciemosim saimniecību vietas un dosimies atpakaļ uz Karuskosi pa vecajiem ziemas ceļiem. Kopējais pārgājiena garums ir 17 km.

Pārgājiens notiek, kad ir reģistrējušies vismaz 2 cilvēki.

Toonoja ir sena purva sala Igaunijas lielākajā urvā, kur pirmā apdzīvotā vieta radās pirms 4000 gadiem. No kādreizējām 8 saimniecībām labā stāvoklī ir saglabājusies tikai dūmu sauna.

Ceļš uz Toonoju vienmē

Aprīkojums un ērtības